Kölcsey deluxe: olyat nyelvújítottak ezek az arcok, hogy a fal adja a másikat

18/06/13 szerda
ujnemzedek.hu
Errorist: olyan arc, aki folyamatosan ugyanazt a hibát követi el. És hiába nem jó neki, újra megcsinálja. És ez még csak egy.

Az Internet nem csak a kismacskás videók miatt bámulatos dolog, hanem azért is, mert pl. az emberrel szembejönnek olyan makulátlanul király cuccok, mint a webes nyelvújítók grafikai terméke, amelyben mepróbálnak szavakat hegeszteni olyan szitukra, amelyekre, nos, eddig még nem volt pontos kifejezés. 

Ott van pl. a 

ASKHOLE, azaz a fickó, aki nagy svungot ad az ÉRTELMETLENDÜLETNEK: vagyis folyamatosan baromságokkal zaklatja a környezetét, és a hülye kérdésekkel akkor sem állna le, ha puskával kényszerítenék. Vagyis KÉRDÉSKÖRÖMSZAKADTÁIG tolja.

Nyelvújítás: elsősorban avatott nyelvművelők (írók, költők, nyelvészek) tudatos beavatkozása az adott nyelv életébe, az aktuális mondanivaló kifejezhetősége és jobb, hajlékonyabb megformálhatósága érdekében. A magyar nyelvújítás kb. 100 évig Bessenyei fellépésétől (1770) a Magyar Nyelvőr megjelenéséig (1872) tartott. Az újítások célja a magyar szókincs bővítése, az idegen szavak magyarral történő helyettesítése, a stílusújítás volt.

Először 1790-ben terjesztették elő a magyar nyelv államnyelvvé tételét, de csak az 1844-es törvény által vált azzá. A nyelvfejlesztés ügyét sürgették Bessenyei Györgyön kívül szépírók (Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc) és szakírók (Révai Miklós, Fazekas Mihály) is.

Az új szavak gyártása sok tekintetben az idegen szavak magyarosításáért folyt. Az újítás képviselői a neológusok voltak. Megjelentek a „szertelen szófaragók” elleni bírálatok is. Ezt a vonalat az ortológusok képviselték és közreadták a Debreceni Grammatikát (1795).

Eközben már Kazinczy Ferenc vált a neológusok vezérévé és Széphalmot megtette a nyelvújítás központjának. Kazinczy megírta a Tövisek és virágok c. epigramma-gyűjteményét, amely az ortológia ellen szólt. Erre kapta válaszul a Mondolat c. gúnyiratot 1813-ban, amelyre Szemere Pál és Kölcsey Ferenc reagált a Felelet a Mondolatra c. műben. 1819-ben Kazinczy közzéteszi a nyelvújítási harcot lezáró írását, az Ortológusok és neológusok nálunk és más nemzeteknél címmel.

(http://erettsegizz.com)

BEDGASM, azaz VÁGYAZÁS: az egy hosszú nap utáni eufória, mikor végre bevetjük magunkat az ágyba. 

CELLFISH, azaz OKOSTELEFONTOSKODÓ: az arc, aki akkor is a telefonján dumál, ha ez mások számára zavaró vagy idegesítő. 

DUDEVORCE, azaz HAVERESÉG: amikor két tuti spannak valami okból hivatalosan is véget ér a barátsága. 

CHAIRDROBE, azaz SZÉKRÉNY: amikor ott egye meg a fene-alapon az ülőalkalmatosságra hajítod a ruhákat (lássd még: PADLRÓB)

NONVERSATION, azaz SESZÉLGETÉS: teljesen értelmetlen és oktalan eszmecsere.

UNLIGHTENING, azaz LEVILÁGOSÍTÁS: olyan infó agybaépítése, ami hülyébbé tesz.

 

Van ám itt még, tessék kattintani!