Tanulj hiányszakmát, szerezz ösztöndíjat

19/01/22 kedd
ujnemzedek.hu
A szakképzésben részt vevő tanulókat tanulmányi eredményük alapján Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj illeti, ha a hiány-szakképesítések körébe tartozó államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű képzésben vesznek részt.

A 2018/2019-es tanévben megyénként 20 (egy-egy megyében 21) hiány-szakképesítés esetében válhat jogosulttá a tanuló szakképzési ösztöndíjra. A hiány-szakképesítések között egyaránt szerepelnek szakközépiskolában vagy szakiskolában, valamint szakgimnáziumban tanulható szakképesítések.

Az ösztöndíj mértéke a tanulók tanulmányi átlageredménye alapján, a szakiskolai vagy szakközépiskolai tanulmányokat folytató tanulók tekintetében havonta 10-35.000 forint, míg a szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanulók esetében havonta 20-50.000 forint közötti összeg lehet.

A szakképzésben részt vevő tanuló ösztöndíjra attól a tanévtől kezdődően válik jogosulttá, amelyben az általa szakképzési évfolyamon tanult szakképesítés hiány-szakképesítésként kerül meghatározásra. A tanuló az ösztöndíjra a tanulmányait lezáró szakmai vizsga vizsgaidőszakának végéig jogosult. A jogosultság akkor is fennmarad a tanulmányok végéig, ha a tanulmányok alatt a tanult szakképesítés lekerül a hiány-szakképesítés listáról.


Fotó: Pixabay

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosult tanulók, akik:

 • első szakmájukat tanulják,
 • hiány-szakképesítéseknek minősített szakképesítést tanulnak,
 • államilag támogatott, nappali, iskolai rendszerű szakképzésben vesznek részt,
 • megfelelő tanulmányi eredményt érnek el.

Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetében:

Az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint. A további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény: 

 • 2,51 és 3,0 között van, 10 000 Ft,
 • 3,01 és 3,5 között van, 15 000 Ft,
 • 3,51 és 4,0 között van, 20 000 Ft,
 • 4,01 és 4,5 között van, 27 000 Ft,
 • 4,51 és 5,0 között van, 35 000 Ft.

Az ösztöndíj mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében:

A tanuló az utolsó szakképzési évfolyamon kap ösztöndíjat, tehát 4+1-es képzés esetén a 13. évfolyamon, érettségit követő 2 éves képzés esetén a 14. évfolyamon. Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében:

 • 3,01 és 3,5 között van, 20 000 Ft,
 • 3,51 és 4,0 között van, 30 000 Ft,
 • 4,01 és 4,5 között van, 40 000 Ft,
 • 4,51 és 5,0 között van, 50 000 Ft.

Az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos feladatokat a szakképző iskolák – beleértve természetesen a szakképzési centrumot is – végzik. A hiány-szakképesítések tanévenkénti listája megyei bontásban itt találhatóak.