Suli és siker. Lehetséges?

19/03/21 csütörtök
ujnemzedek.hu
A fiatalkor többek között a felnőtt társadalomba való beilleszkedésről szól. Az önálló egzisztencia kialakításának fontos lépcsőfokai az iskolapad elhagyása, és a munkaerőpiacra való belépés. Azonban mind a végzettség, mind a foglalkozás területén gyökeres változások mennek végbe, amelyek a társadalom szerkezetére is kihatással vannak.

Többet tanulunk, mint a szüleink?

A 2018-ban közzétett ifjúságkutatás több érdekes adattal is szolgál a témában. A vizsgálat során közel 5000 fiatalt kérdeztek meg a saját, illetve édesapjuk tanulmányai felől, hogy meg tudják becsülni az egyes végzettségi szintek változásait a generációk életében. A legszembetűnőbb eredmény a felsőoktatásban résztvevők arányának meredek emelkedése, felfelé irányuló mobilitása volt. Már a gimnáziumi érettségivel rendelkezők aránya is bő kétszerese ugyanezen csoport felmenőinek arányánál, és minden középiskolainál magasabb végzettséggel rendelkező család esetében megállapítható, hogy a fiatalok sokkal nagyobb hányada végez ilyen szintű tanulmányokat, mint a szüleik korosztálya. Általánosságban elmondható tehát, hogy az új generáció relatív többsége magasabb iskolai végzettséget ért el már most, mint saját szüleik.

Változások a foglalkozás tekintetében

Foglalkozás tekintetében is hasonló tendenciákat fedezhetünk fel. A megkérdezett fiatalok bő harmada – bár sokan közülük vélhetően még nem érte el karrierpályája csúcsát – már most magasabb pozícióban dolgozik, mint saját édesapja. Megjegyzendő, hogy a megkérdezettek 39 százaléka nem tekinthető mobilnak, illetve körülbelül egynegyedük lefelé csúszott. Ezek jelentős számok, viszont figyelembe kell venni, hogy ezen csoportok jelentős hányada még „úton van” csúcspozíciója felé, azaz arányuk jelentős csökkenése várható.


Fotó: Pixabay

Változnak az idők

Az eredmények tehát mind végzettség, mind munkaerő tekintetében azt mutatják, hogy a fiatalok leginkább felfelé mobilak, azaz felmenőikhez képest jobban képzettek, és karrierük is magasabban ível. Mégsem az a tanulság, hogy immáron az ifjabb generáció lett saját szüleinek tanára és főnöke.

A felsőoktatás expanziójának köszönhetően ma már sokkal nagyobb tömegek jutnak be egyetemekre és főiskolákba, mint korábban, azaz maga az oktatási rendszer esett át hatalmas változásokon. Tovább árnyalja a képet a végzettségek értékének lassú inflációja, a technológia evolúciója vagy a munkaerőpiac állandó mozgása is. A kapott számok tehát főleg a körülöttünk lévő világ történéseit tükrözik.

A tudatosság számít

A témába vágó fontos kérdés, hogy milyen mértékig határozza meg a fiatalok karrierútját a felmenőik munkaköre. Ezzel kapcsolatosan ugyanis sok sztereotípia és tévképzet él az emberek fejében. A kutatásból kiderül, hogy a fiatalok végső foglalkozási pozíciójáért nem valamely szülő által elért pozíció, sokkal inkább a saját teljesítmény a felelős. Mondhatnánk úgy is: „mindenki, a maga sorsának kovácsa”.