Diáklaborokkal népszerűsítenék a természettudományt

17/03/16 csütörtök
ujnemzedek.hu
A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban, március 7-én megalakult a Diáklabor Szövetség – Magyarországi Diáklaborok Egyesülete.

A német mintára szerveződött hazai diáklabor-szövetség legfőbb célja, hogy a már meglévő középiskolai laboratóriumokat hálózatba fűzze, így azok egymást segítve sokkal hatékonyabban tudnak eljárni a természettudományok (kémia, fizika, biológia) népszerűsítése, a környezettudatos szemléletformálás, a pályaorientáció és a tudományos gondolkodás terjesztése, illetve a tehetséggondozás terén.

A Magyarországi Diáklaborok Egyesülete alakuló ülése

Mi a terv?

Az elsődleges célok között van a laborok közti tudásmegosztás, az együttműködések kialakítása, közös projektek indítása, forráskeresés, bővítés. Az összefűzött diáklaboratóriumok a matematika, informatika, természettudományok és a technológia területén kínálnak diákoknak vagy diákcsoportoknak saját intézményükön kívül is olyan tanulási lehetőséget, amelyek elsősorban a diákok saját tevékenységére, kísérletezésére épülnek.

Még több diákot a laborokba!

Az egyesületalapítók Soprontól Szekszárdig, Kaposvártól Kalocsáig közel 20 magyarországi városból vettek részt az eseményen. Nagy részük több, mint 100 millió forint értékben létrehozott, jól felszerelt laborokat vezet, amik kihasználtsága meglehetősen változó. A legtöbben az iskolai órákon túl is igyekeznek hasznosítani ezeket a remek létesítményeket (például partneriskolák látogatásai, versenyek, szakkörök szervezése, az egyetemekkel való együttműködés révén), de a laborszövetség új távlatokat nyit ezen a területen is.

Hogyan?

A diáklaborok munkáját információkkal, hazai és nemzetközi kapcsolatokkal, tudásmegosztó hálózat kialakításával, annak működtetésével, forrásszervezéssel, projektekkel támogatja majd a szövetség. Továbbá, képviseli a diáklaborok ügyét a gazdaság, a felsőoktatás, a kutatóhelyek, a szakmai közigazgatási és politikai döntéshozók felé, források bevonására törekszik, közös projekteket indít a diáklaborok fejlesztésére, szakmai konferenciát, diáklabor-találkozót szervez, valamint segít a diáklaborok projektjeinek terjesztésében, a nyilvánosságban való megjelenésében is.

Szakmai szemmel is kiváló program

A megalakulást követően a diáklaborok képviselői műhelymunkákon vettek részt. Vinczek György, Kispest alpolgármestere kifejezte örömét aziránt, hogy a laborok végre egyesületbe tömörültek, Bak Ferenc, a Külső-Pesti Tankerület vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a laborok nem csak egy iskolának épültek, sokkal több lehetőséget kínálnak. Bihari Péter, aPuskás Ferenc Általános Iskola igazgatója elsősorban a laborok közvetlen használói és fenntartói szempontjairól beszélt. Bodó Jánosné, a Pécsi Egyetem laborjának képviselője a felsőoktatással való szorosabb kapcsolat lehetőségeiről beszélt. A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője, Bársony István a pályaorientáció területén való közös munka lehetőségeiről, Szunyogh Gábor, a WESSLING Hungary Kft. marketingvezetője az iparral való kapcsolat kihasználásáról és a Laborkaland nevű programjukról beszélt.

Mikulás Domonkos, az egyesület elnöke.

Laborkalandra fel!

 

Az országos program egyedülálló kezdeményezés, amelynek során eddig több ezren versenyeztek az online kémiaversenyen, és több százan jutottak be az egyik legjelentősebb hazai független vizsgálólaboratórium titkos termeibe. A verseny célkitűzései megegyeznek a laborszövetség törekvéseivel: modern, demonstratív módon kívánják népszerűsíteni a természettudományokat és a kémiát, illetve felhívni a figyelmet arra, hogy érdemes ezt a pályát választani.

A Laborkalandról további információkat és a csatlakozáshoz szükséges adatokat a program weboldalán találunk.

Az egyesület elnöknek Mikulás Domonkost, a kecskeméti Piarista Iskola igazgatóhelyettesét (Öveges Diáklabor, Kecskemét), alelnökének Vámosi Lászlót, a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Természettudományos Laborjának vezetőjét, titkárának Csiszár Imrét, a Szegedi Regionális Természettudományos Diáklabor vezetőjét választotta