„Ahány nyelven beszélsz,…”

19/05/22 szerda
ujnemzedek.hu
„Ahány nyelven beszélsz, annyi embert érsz” – tartja a mondás. A IV. Károlytól származó mondat a nyelv és a kultúra összefonódására tesz utalást, a kifejezőkészség változatosságának erejére, a beszűkült látásmód kiszélesítésére. Ez alapján pedig igen fontos a nyelvtanulás, hiszen annál magabiztosabbak leszünk, annál több lábon állhatunk, minél több nyelvet beszélünk. De vajon tényleg így van?

Egy OECD felmérés szerint a nyelvtanulás és az adott kultúra megismerése összefügg. Vagyis a nyelv által az adott kulturális környezet is megismerhető, ami további motivációt jelent a nyelvbéli fejlődésre, és arra enged következtetni, hogy

az adott ország nyelvének és kultúrájának elsajátítása pozitívan hat egymásra.

Gondoljunk csak bele, ha egy idegen országot szeretnénk megismerni, a legjobb módszer, ha azt az adott ország saját nyelvén tesszük, hiszen szinte biztosan lesznek olyan kifejezések, nevek, amelyeket nem lehet „tökéletesen”, eredeti varázsának elvesztése nélkül lefordítani anyanyelvünkre (holott a nyelv és a kultúra szoros kötelékének köszönhetően képesek leszünk megérteni, átélni).

Erre kiváló példa lehet például a japán társadalomban fennálló senpai-kohai viszony. Nem igazán lehet rendesen lefordítani magyarra, ha mégis megpróbálkoznánk, azt mondhatnánk, hogy a senpai egy megszólítás, amit az alsóbb éves diákok használnak a felsőbb évesekre, vagy a friss kollégák az idősebb, már régebb óta ott dolgozókra. A kohai pedig ennek éppen ellentéte, vagyis alsóbb éves diákot, friss kollégát jelöl. A kettő között különbség pusztán az, hogy a senpai megszólítás, míg a kohai nem. Ahhoz, hogy megértsük ezt a viszonyt értenünk kell a társadalmat.

Az Idegennyelv-tanulás továbbá fejleszti a kreatív gondolkodást, illetve hozzájárul a jobb mentális képességek kialakulásához is,

hiszen minél több nyelven beszélünk, annál szélesebb a spektrum, amelyben gondolkodunk. Amíg egy adott dologra egyetlen szavunk van, addig egy másik nyelvnek lehet, hogy több is, ami olyan aspektusokat nyithat meg előttünk, amelyekre eddig nem is gondoltunk.


Fotó: pxhere

Ha eltávolodunk a kulturális térből, és átvándorlunk az üzleti szférába azt is könnyen beláthatjuk, hogy gazdasági szempontból mennyi előnye lehet, és mekkora a hátrányunk szármahat ennek hiányában.

A Kis-, és középvállalkozások jelentős üzleti lehetőségektől eshetnek el a nyelvtudás hiánya miatt.

Az idegennyelv-tudás hiánya ráadásul nem csupán a hazai KV-kat, de az európai üzleti vállalkozásokat is fenyegeti, hiszen utóbbiaknak az utóbbi három évben átlagosan 300 ezer eurós exportbevétel-kiesést kiesést jelentett.

Magyarán a nyelvtudás hozzájárul a vállalkozások sikeréhez.

Forrás: OECD felmérés; freakonomics.com