NTP projektjeink

2018-2019-es NTP projektek

 

NTP-HTSZ-M-18-A-0002

Projetk címe: Iskolán kívüli tehetségfejlesztő és tehetséggondozást támogató programok

A pályázat célja, hogy a hazai tehetségfejlesztő közösségek közötti együttműködést és a szakmai kapcsolatok kiépülését segítse, továbbá a tehetségbarát társadalom kialakulását erősítse. Így a tehetséges gyermekek számára szervezett tanórán kívüli megvalósítható programok mellett lehetőséget biztosít a tehetséggondozásban jártas szakemberek, a pedagógusok és a tehetséges gyermekek szüleinek is információgyűjtésre és tapasztalatcserére.

 • Tudományos tehetségkonferencia: 2018. december 10-én került megrendezésre Budapesten a Tehetségbarát iskola konferencia szakpolitikai meghívottak, oktatáskutatók és gyakorló pedagógusok részére. A résztvevők plenáris előadások keretében ismerhették meg egy átfogó kutatás eredményeit a köznevelési intézményekben elérhető tehetséggondozás lehetőségeiről, illetve a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek működésének tapasztalatait: igazgatók és pedagógusok egyaránt lehetőséget kaptak saját tapasztalataik megosztására. Szekcióbeszélgetések keretein belül volt lehetőség körbejárni többek között a tehetségbarát intézményi tanulási környezet és módszerek kialakításának lehetőségeit, a tehetséges gyerekek szüleinek szerepét a tehetséggondozásban, a tehetséggondozás szükséges humán- és eszköz erőforrásait és a munkaerőpiaci tehetséghasznosulást is.
 • Alkotópedagógiai workshop: a természettudományos és műszaki terület iránt érdeklődő tehetséges tanulók részére tanórán kívüli, csoportos gazdagító program. Az egynapos tehetséggondozó program során a szemléletformálás és a pályaorientáció célzottan valósult meg élmény alapú természettudományi kísérletek révén. A program összesen nyolc Minősített Tehetséggondozó Műhelyben valósult meg 2019 márciusa és júniusa között.

NTP-ITR-M-18-D-0001

Projekt címe: Nemzeti Tehetség Programot népszerűsítő rendezvény és vándorkiállítás

A Nemzeti Tehetség Program tíz éves jubileumára ráépülő, országos hatókörű, seregszemle jellegű, népszerűsítő rendezvény megszervezése, valamint egy ezt követően megszervezett, a Nemzeti Tehetség Program 10 évének eredményeit bemutató, vándor-fotókiállítás lebonyolítása a 2018-ban Tehetségbarát Önkormányzat Díjat elnyert partnereink közül kiválasztott öt vidéki településen:

 • Budapest XII. Hegyvidéki Önkormányzat (nyitórendezvény)
 • Székesfehérvár
 • Kállósemjén
 • Jászberény
 • Vác
 • Gyula

A projekt részét képezi az NTP 10 éves jubileuma alkalmából kiadvány készítése, az elért eredmények bemutatása. A projekt keretében az NTP 1%-os népszerűsítéséhez és Köszönöm kampányához kapcsolódó PR, marketing tevékenységek valósulnak meg.

 • 2019. március 24.: Családi Tehetségnap: A Családi Tehetségnap című népszerűsítő rendezvény célja, hogy a Nemzeti Tehetség Program tízéves jubileumára építve felhívjuk a figyelmet a tehetséggondozás ügyére, eredményeire, valamint a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlási lehetőségére. A rendezvény kifejezett célja, hogy ezeket az ügyeket egy széles célcsoportnak mutassa be. Ennek érdekében olyan családi napot terveztünk, ahol színes, vonzó program várta az érdeklődőket, és tájékozódhattak a Nemzeti Tehetség Program számára felajánlható adófelajánlási lehetőségről.
 • „Tehetségutak” – vándor fotókiállítás: A vándor fotókiállítás, illeszkedve a pályázati projekttervben megfogalmazott célkitűzésekhez, a Nemzeti Tehetség Program (NTP) eredményeinek, tevékenységeinek láthatóvá tételét, népszerűsítését, illetve az NTP 1%-os kampány támogatását szolgálta. További céljaink voltak emellett, hogy a látogatók részére inspirációt adjunk és támogassuk a tehetséggondozással összefüggő helyi szakmai kapcsolatrendszer fejlődését.
 • A Tehetségutak c. kiadvány célja, hogy az NTP program által elért célcsoporttagok és a programot működtető szakmai résztvevők személyes élményein keresztül mutassa be az NTP tíz évét, sikertörténeteit a fiatalok, szülők, tanárok számára. Ennek megfelelően színes, közérthető, igényes vizuális megoldásokat és minőségi kivitelezést valósítottunk meg, fogyasztható terjedelemben.

NTP-KTSZT-M-18-A-0001

Projekt címe:Tehetséggondozó szakemberek, szervezetek, közösségek elismerése, népszerűsítése a médiában

A projekt célja, hogy méltó elismerésben részesítse a tehetséggondozás területén példaértékű, kiemelkedő eredményeket elért személyeket, közösségeket, szervezeteket. Nyílt pályáztatás keretében ítéljük oda a „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjakat több kategóriában, valamint a „Tehetségbarát Önkormányzat 2019” díjakat. A kitüntetésekkel járó anyagi elismerést az Új Nemzedék Központ a pályázati program forrásaiból biztosítja. A díjak átadása az Országos Tehetséggála díjátadó rendezvényén valósul meg. A program másik pillére az OKTV-nyertes tanulók felkészítő tanárainak elismerése – a „Kiváló versenyfelkészítő” díj átadása az OKTV Díjátadó Ünnepség keretében. A kitüntetésekkel járó anyagi elismerést az Új Nemzedék Központ a pályázati program forrásaiból biztosítja. A program harmadik pillére azon önkormányzatok elismerésben részesítése, amelyek alapfeladatukon túl aktív tevékenységükkel segítik a tehetséges fiatalok felkutatását, támogatását, példamutató együttműködést folytatnak a tehetséggondozó szervezetekkel.

 • A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díj” odaítélése több kategóriában, nyílt pályáztatás útján valósult meg. A szervezetek és az életműdíj odaítélése esetében a felhívásban szereplő szervezetek tehettek jelölést a díjazottakra. A kitüntetésekkel járó anyagi elismerést az Új Nemzedék Központ a pályázati program forrásaiból biztosította. A díjak átadása az Országos Tehetséggála díjátadó rendezvényén valósult meg 2019. június 6-án. Az ünnepi gála keretében a díj négy kategóriájában díjaztunk kiemelkedő tehetséggondozó pedagógusokat és szakembereket, illetve egy kategóriában tehetséggondozó szervezeteket. A Hagyományok Házában, méltó környezetben megrendezésre kerülő ünnepi eseményen a díjak átadását tehetséges fiatalok produkciói gazdagították, emelve az est hangulatát.
 • Az OKTV-nyertes tanulók felkészítő tanárainak elismerése, a „Kiváló versenyfelkészítő” díj átadása az OKTV Díjátadó Ünnepségen, 2019. május 31-én. Az OKTV-nyertes diákok felkészítőinek díjazása a hagyományoknak megfelelő módon zajlott, a diákok versenyeredményei, valamint az OKTV bizottságokban végzett munka alapján, felterjesztés útján. A kitüntetésekkel járó anyagi elismerést az ÚNK a pályázati program forrásaiból biztosította.
 • A Tehetségbarát Önkormányzatok kiválasztása két kategóriában, zárt pályáztatás útján történt, a kitüntetésekkel járó anyagi elismerést az ÚNK a pályázati program forrásaiból biztosította. A Tehetségbarát Önkormányzat Díjak átadása szintén az Országos Tehetséggála díjátadó rendezvényén történt meg.
 • További célkitűzés volt a díjazásban részesített személyek, szervezetek, önkormányzatok és a tehetséges fiatalok országos médiában történő bemutatása. Országos és regionális nyomtatott és online napi- és hetilapokban jelentek meg cikkek, valamint kisfilmek készültek egyes díjazottakról, népszerűsítve ezzel magát a díjat és a Nemzeti Tehetség Programot is.

NTP-MTM-M-18-0001

Projekt címe: Minősített Tehetséggondozó Műhelyek hálózatának támogatása és fejlesztése

A projekt célja az MTM országos hálózatának támogatása és fejlesztése a KMR-ben, ahol 8 intézmény működik MTM-ként. Célunk, hogy minden tehetség az igényeinek, képességeinek megfelelő fejlesztésben részesüljön, és a környezetében elhelyezkedő nevelési-oktatási intézményeknek szakmai tanácsadást, konzultációt biztosítson. Ebben a 8 intézményben folyó fejlesztések összhangban vannak az EFOP 3.2.1 kiemelt projektben zajló, 31 konvergencia régióbeli intézményben zajló fejlesztésekkel.

Az MTM intézmények száma: 8 db

Intézmények: Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola, Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Kollégium, Szentendrei Református Gimnázium, Váci SZC Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma.

 • Az országos hálózat részeként működő nyolc közép-magyarországi Minősített Tehetséggondozó Műhelyben a tanítási év kezdetével folytatta munkáját a nyolc programfelelős, akik az intézményben végzett tehetséggondozó munka koordinálásának és az Új Nemzedék Központtal való kapcsolattartásnak a feladatát látják el. Októbertől megkezdték munkájukat a korábban kiképzett mentorok: a nyolc intézményben a tanítási év folyamán 25 mentor mindösszesen 40 tehetséges tanuló egyéni mentorálást látta el. 2018. december és 2019. június között az MTM-ek megrendezték a tehetséggondozó mintaintézményi szerepükhöz kapcsolódó műhelymunkákat. A 2018/2019. tanévben tömbösítve, három alkalommal került sor a mentoroknak meghirdetett folyamattanácsadó napokra: ezeket 2018. 11. 30-án, 2019. 04. 05-én és 05. 31-én tartottuk. 2018. 11. 30-i és 12. 11-i kontaktnapokon „Felkészítés az iskolai 5. évfolyamos tehetségazonosítást támogató online mérés lebonyolításához és a tehetségígéretek kapcsán felmerülő intézményi feladatok koordinálásához” címmel továbbképzést tartottunk MTM-ek pedagógusai számára. A projektben két alkalommal került sor eszközbeszerzésre: így 2019. 02. 28-ig, majd 06. 28-ig átadásra kerültek az MTM-ek számára beszerzett eszközök és szintén 06. 28-ig az ajándékkártyák. A programfelelősök és mentorok félévkor és a tanév végén szakmai beszámolót készítettek tevékenységeikről, valamint 2019. március és június között sor került az MTM-ek második monitoringjára.

NTP-TKSZP-M-18-B-0002

Projekt címe: Párbeszéd a tehetséggondozásért

A projekt két fő programelemből épül fel. A két fő programelem célja a kiemelkedő tehetségű hazai és határon túli magyar diákok, tehetséggondozó szakemberek tudományos tájékozottságának bővítése, nemzetközi kapcsolatrendszer fejlesztéséhez hozzájáruló programok támogatása és megszervezése.

 1. A projekt keretében és további projektekkel együttműködésben várhatóan 2019 tavaszán Budapesten kétnapos nemzetközi konferencia kerül megvalósításra, külföldi és hazai szakemberek részvételével, magyar és angol nyelvű előadásokkal. A 2018 tavaszán az ÚNK által megvalósított Budapest Talent Summit 2018 rendezvénysorozat, illetve ennek keretében a „10 éves az NTP” című konferencia tapasztalataira is építünk a konferencia szakmai programjának megtervezésekor. A konferencia lehetőséget biztosít pedagógusok és szakemberek részére, hogy szakmailag fejlődjenek, új ötleteket szerezzenek, és kapcsolatokat építhessenek egymással.
 2. A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjban részesülők Alumni stratégiájának értelmében a bővítés a célunk, más ösztöndíjprogramok alumni rendszerében lévő tehetséges fiatalok összekapcsolásával, új együttműködések lehetőségének megteremtésével. Cél az ösztöndíjban részesült tehetségek összefogása, további segítése, életpályájuknak nyomon követése, hálózatosodásuk elősegítése, alumni rendezvény megszervezése. Ezek helyszíne Budapest.
 • IV. Tehetség Alumni Találkozó – Budapest, 2018. 12. 15.: Az ünnepi körülmények között megvalósuló találkozón a résztvevők trénerek segítségével kisebb csoportokban dolgoztak egy-egy projekten, munkájukat ismert szakértők értékelték.
 • V. Tehetség Alumni Találkozó – Budapest, 2019. 05. 18.: Az V. találkozó a korábbi találkozókhoz hasonlóan a közösségépítésről szólt. A találkozón a részt vevő fiatalok kiscsoportokban 2 fő témán dolgoztak: a tehetségüket támogató külső és belső erőforrásaikat gyűjtötték össze, és elkezdődött a konkrét együttműködési lehetőségekről szóló közös gondolkozás.
 • Közösségi tervezés workshopok: 2019. 06. 03. Miskolc, 2019. 06. 04. Pécs, 2019. 06. 05. Budapest Az V. találkozó folytatásaként kisebb csoportokban, és elszakadva a fővárostól tovább részleteztük a fiatalokkal közösségben való működés lehetőségeiről szóló ötleteket. Az összegyűjtött ötleteket a teljes közösséggel megosztottuk. Facebook arcképcsarnok: Folytattuk a közösségi oldalon meghirdetett bemutatkozó kampányt. További fényképes bemutatkozó anyagok érkeztek (37 db) a közösség tagjaitól, ezáltal az ösztöndíjasok jobban megismerhetővé váltak egymás számára.
 • Nemzetközi konferencia Bp., 2019. 05. 10–11.: Az ELTE-vel közös szervezésben megvalósult Kreativitás és tehetség konferencia számos külföldi és hazai szakember magyar és angol nyelvű előadásával biztosította az érdeklődők ismereteinek bővítését a digitális eszközök tehetséggondozásban betöltött szerepe és lehetőségei kapcsán.

NTP-TSZPK-M-18-0002

Projekt címe: Tehetségfelismerésben-, és gondozásban részt vevő szakemberek felkészítése, továbbképzése

A program célja a tehetségekkel foglalkozó szakemberek és pedagógusok képzésének támogatása határon innen és túl, 30 órás képzések megvalósításával.

Képzések: 30 órás, akkreditált pedagógusképzések

 1. A tehetség felismerése és gondozása az iskolában (1 alkalom, határon túli résztvevők bevonásával)
 2. Tehetségbarát tanítási módszerek (2 alkalom)
 3. IKT alapú tehetségszűrési, -azonosítási rendszer kipróbálásában részt vevő pedagógusok és szakemberek felkészítése, képzése (Mérési koordinátorok felkészítése) (7 alkalom)

A magyarországi és határon túli pedagógusok képzésének támogatása pedagógus-továbbképzések megvalósítása során történt meg, mely lehetőséget biztosított a horizontális tanulásra, a különböző régiók intézményeiből érkező szakemberek tudásmegosztására, tapasztalatcseréjére.

A tehetség felismerése és gondozása az iskolában képzésben résztvevők olyan új ismeretekkel gyarapodtak, amelyek segítik az iskolában zajló tehetségfelismerő és -gondozó munkát. A résztvevők elsajátították a tehetséges és a tehetséges alulteljesítő tanulók jellemzőinek felismerését támogató módszereket és azok szakszerű alkalmazását. A megismert tehetségfelismerési módszerek segítségével a pedagógusok komplex eszközrendszerrel mérhetik a tanulók képességeit, az egyéni szükségletekre reflektáló fejlesztések révén több diák kaphat segítséget tehetsége kibontakoztatásához.

A Tehetségbarát tanítási módszerek továbbképzés során a résztvevők megismerték a tehetségbarát osztálytermi gyakorlat alapelveit és legfontosabb módszereit; képessé váltak kreatív, nyitott és elfogadó osztálytermi légkört teremteni; változatos módszereket alkalmazni és sokoldalúan differenciálni; képesek lettek a tehetségesek számára egyedi fejlesztő program kidolgozására és vezetésére.

A projektpedagógia és az élménypedagógia lehetőségei a műszaki- és természettudományi szemléletformálásban, tehetséggondozásban képzés során a tapasztalat- és élményalapú projektoktatás, a gamifikáció és az IKT eszközök adekvát használatának módszertani elemeivel ismerkedtek meg a résztvevők.

IKT alapú tehetségszűrési és - azonosítási rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan 6 képzési csoportban ismerhették meg a pedagógusok az online rendszert, majd saját intézményükben is sor kerülhetett a mérés lebonyolítására. Az új tehetségszűrési metodika a tehetségígéretek korai felismerésével adekvát fejlesztési programok létrehozásához nyújt segítséget, így még tudatosabb, komplexebb tehetséggondozó munka valósulhat meg az intézményekben.

NTP-TIPP-M-18-0002

Projekt címe: A határon túli és külföldön létrejött Tehetségsegítő Információs és Programpontok támogatása

A projekt egy olyan, a célcsoport valós igényei mentén kifejlesztett, fenntartható modell működtetését biztosítja, amely készségfejlesztő és közösségteremtő programokon keresztül támogatja az Egyesült Királyságban dolgozó és tanuló, 18-35 év közötti tehetséges magyar fiatalok munkaerőpiaci versenyképességének növelését, hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerének építését, a hazai munkaerőpiacra és a hazatérés praktikus aspektusaira vonatkozó ismereteinek bővítését, hazai szakmai tapasztalatszerzését, továbbá a magyar kulturális és nemzeti értékek kultiválását.

A projekt kiemelt célja a fiataloknak lehetőséget teremteni a hazai és nemzetközi színtéren történő bemutatkozására, illetve elősegíteni a külföldön megszerzett tudásuknak a hazai tehetségek fejlesztésébe történő becsatornázását.

A projekt a negyedik ciklusát éli jelenleg. Felépítését tekintve négy nagy egységre, tevékenységi körre bontható, mely mindegyike a tehetséges fiatalok támogatását hivatott megvalósítani.

Főbb tevékenységeink:

Tehetségfejlesztő szolgáltatások, melyek különböző szakmai és személyes készségek fejlesztését hivatottak fejleszteni csoportos képzési programokon és egyéni mentoráláson, illetve tanácsadáson keresztül.

 • Gyakornoki és pályakezdő program – NEXT

Célcsoport: Olyan 18-30 éves magyar fiatalok, akik jelenleg felsőoktatási képzésben tanulnak Nagy-Britanniában, és szívesen szereznének munkatapasztalatot egy 6-12 hetes gyakornoki program keretében Magyarországon, illetve azon frissen végzet fiatal tehetségek, akik pályájukat Magyarországon szeretnék elkezdeni.

A gyakornoki és pályakezdő lehetőségek biztosítását a kialakított kapcsolatrendszerben található hazai vállalatok bevonásával valósítjuk meg, a projekt erre a célra dedikált oldalán keresztül http://nexthungary.com/

 • Vállalkozásösztönző képzés
 • Nyilvánosbeszéd képzés
 • Projekt nyitó rendezvény – Közös Nevező

Tehetség-bemutatkozó események, amelyek az Egyesült Királyságban, illetve a Magyarországon élő magyar fiatalok szakmai sikertörténeteit mutatják be. Az egyéni narratívák kiválóan szemléltetik az előre lépéshez szükséges attitűdöt és tudatos szakmai lépéseket, inspirálva ezzel a hallgatóságot. Ezen kívül az események alkalmával a fiatalok érdekes témákkal ismerkedhetnek meg, hasznos előadásokat hallgathatnak meg, találkozhatnak sikeres, inspiráló emberekkel, akiktől tanulhatnak.

 • Tematikus hallgatói vitaestek (roadshow)
 • Kultúraközi kommunikációs tréning (3 alkalommal valósul majd meg)

Hazai és nemzetközi szakmai műhelyek, fórumok és konferenciák, amelyek egy része fentebb már említett képzési programok záróakkordjaként lehetőséget teremtenek a képzés során elsajátított készségek és tudás demonstrálására. A rendezvények másik csoportja kifejezetten elősegíti az Egyesült Királyságban és a Magyarországon tanuló és/vagy dolgozó fiatalok közötti tapasztalat- és információcserét.

 • Demo Day
 • Future: Hungary
 • Volumen

Kulturális és közösségteremtő események, amelyek a magyar kulturális és nemzeti értékek fenntartását és átörökítését hivatottak elősegíteni. Ezen kívül érdekes témákat, kutatásokat és életpályákat mutat be a fiatalok számára, mellyel elősegíti saját karriercéljaik és szakmai jövőképük kikristályosodását.

A projekt dedikált facebook oldal: https://www.facebook.com/newgenerationlondon/

Projekt címe: „A tehetség felismerése és gondozása az iskolában”

NTP-TSZPK-M-17-0002

A projekt keretében akkreditált pedagógus-továbbképzéseket (összesen 6 csoport -110 fő) valósítunk meg. A cél elérését a tehetségsegítő személyek és szervezetek támogatása, módszertani kultúrájuk gazdagítása által érjük el. A program résztvevői a tehetségsegítésben részt vevő magyarországi és határon túli pedagógusok, valamint tehetségsegítő szakemberek (pl.: iskolapszichológus, tehetséggondozó koordinátor) lesznek.

 

Projekt címe: „Minősített Tehetséggondozó Műhelyek hálózatának támogatása és fejlesztése”

NTP-MTM-M-17-0001

A projekt célja minősített tehetséggondozó műhelyek hálózatának kiépítése a Közép-Magyarország régióban és ezáltal az országos hálózat fejlesztése. A 2017-ben lebonyolított kiválasztási folyamat végén a 8 közép-magyarországi intézmény nyerte el a Minősített Tehetséggondozó Műhely címet, amelyekkel a 2017/18-as tanévben elkezdődött az intenzív együttműködés 8 programfelelőssel, 22 mentorral és 31 mentorált tanulóval.

 

Projekt címe: „Tehetséggondozó szakemberek, szervezetek, közösségek elismerése, népszerűsítése a médiában”

NTP-KTSZT-M-17-A-0001

A projekt célja, hogy méltó elismerésben részesítse a tehetséggondozás területén példaértékű, kiemelkedő eredményeket elért személyeket, közösségeket és szervezeteket, valamint támogassa a tehetséges fiatalok, a tehetséggondozó programok médián keresztüli megismertetését.  

Az elismerések odaítélésének folyamata a korábban már kidolgozott jó gyakorlatok szerint történik. A program egyik pillére az OKTV-nyertes tanulók felkészítő tanárainak elismerése – a „Kiváló versenyfelkészítő” díj átadása. Ennek fóruma az OKTV díjátadó ünnepség, amelyet az Oktatási Hivatallal együttműködve az Új Nemzedék Központ szervez és valósít meg Budapesten. A kitüntetésekkel járó anyagi elismerést az Új Nemzedék Központ a pályázati program forrásaiból biztosítja. A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj odaítélése három kategóriában nyílt pályáztatás útján valósul meg. Két kategóriában – a szervezetek és az Életműdíj odaítélése esetében – a felhívásban szereplő szervezetek tehetnek jelölést a díjazottakra. A kitüntetésekkel járó anyagi elismerést az Új Nemzedék Központ a pályázati program forrásaiból biztosítja. Új elem a Tehetségbarát Önkormányzat Díj odaítélése, várhatóan 6 önkormányzat részére, nyílt pályáztatás eredményeként.

 

Projekt címe: "Iskolán kívüli tehetségfejlesztő és tehetséggondozást támogató programok"

NTP-HTSZ-M-17-A-0002

A projekt a hazai tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek, továbbá a tehetségsegítő szervezetek hálózatainak kialakulásának támogatását tűzte ki célul, melyet öt tevékenységgel tervez megvalósítani: alkotópedagógia workshop, zenei tehetséggondozó program, tehetségfesztivál, tudományos tehetségkonferencia és határon átnyúló tehetségkonferencia pedagógusok és tehetségsegítő szervezetek munkatársai számára. 2017-ben egy határon átnyúló tehetségkonferencia valósult meg a projekt keretében.

 

Projekt címe: "Párbeszéd a tehetséggondozásért"

NTP-TKSZP-M-17-0003

A tehetséggondozás területén tevékenykedők párbeszédének elősegítése, továbbfejlesztése is fontos célkitűzése az NTP-nek. Ehhez tudásmegosztó szakmai rendezvények, konferenciák és készségfejlesztő tréningek megvalósításával járul hozzá az Új Nemzedék Központ: Budapest Talent Summit 2018, NFTÖ Alumni találkozók. 2017-ben a II. NFTÖ Alumni Találkozó valósult meg.

 

Projekt címe: "Tehetséggondozás határon innen és túl"

NTP-NHTR-M-17-0001

Külföldi szakmai napok megvalósítása, amelyek célja a hazai tehetséggondozási rendszer, valamint a kiemelkedő tehetségsegítő programok népszerűsítése külföldön, ezzel összefüggésben a szakmai párbeszéd és az együttműködés lehetőségének megteremtése: szakmai kiadványon és négy külföldi helyszínen rendezett szakmai napokon keresztül valósulnak meg a célok. 2017-ben egy külföldi szakmai nap valósult meg, Tusnádfürdőn.

 

Projekt címe: „Tehetség Roadshow 2017–2018”

NTP-ITR-M-17-0001

A „Tehetség Roadshow 2017–2018” elnevezésű projekt segítségével immáron negyedik éve olyan rendezvénysorozat valósul meg, amelynek legfőbb célja a Nemzeti Tehetség Program megismertetése, népszerűsítése.

A rendezvények egyik célkitűzése, hogy a tehetséges fiatalok, a szüleik és családtagjaik, a pedagógusok és a tehetséggondozó szakemberek tapasztalatcseréjének színtere legyen. A rendezvénysorozat roadshow jellegű: az egyes rendezvények programjának struktúrája hasonló, de az ország több pontján, többek között hátrányos helyzetű térségekben, településeken is megvalósul, a helyi adottságok és a közösségek igényeinek figyelembe vételével. A rendezvényeken helyi fiatal tehetségek mutathatják be színpadi produkcióikat, de az eseményen részt vevő diákok interaktív foglalkozások keretében különböző képességterületek fejlesztését támogató eszközöket is kipróbálhatnak, valamint egy példaértékű közéleti személyiséggel is találkozhatnak. A szülők és a tehetségekkel foglalkozó pedagógusok számára minden állomáson sor kerül tehetséggondozó jó gyakorlat bemutatására, valamint egy pszichológiai témájú előadás megtekintésére.

A Tehetség Roadshow ebben a tanévben öt helyszínre látogat el. 2017-ben egy állomás megvalósítására került sor, november 30-án, Esztergomban.

 

Az idei helyszínek és időpontok:

Pápa – január 18.

Budapest, VIII. kerülete – február 27.

Jászapáti – március 10.

Szekszárd – április 14.

 

Projekt címe: „A határon túli és külföldön létrejött Tehetségsegítő Információs és Programpontok támogatása”

NTP-TIPP-M-17-0001

A projekt egy olyan, a célcsoport valós igényei mentén fejlesztett és kivitelezett, fenntartható modell működtetését hivatott biztosítani, amely készségfejlesztő és közösségteremtő programokon keresztül támogatja az Egyesült Királyságban dolgozó és tanuló, 18-35 év közötti tehetséges magyar fiatalok munkaerőpiaci versenyképességének növelését, hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerének építését, a hazai munkaerőpiacra és a hazatérés praktikus aspektusaira vonatkozó ismereteinek bővítését, hazai szakmai tapasztalatszerzését, továbbá a magyar kulturális és nemzeti értékek kultiválását.

A projekt kiemelt célja a fiataloknak lehetőséget teremteni a hazai és nemzetközi színtéren történő bemutatkozására, illetve elősegíteni a külföldön megszerzett tudásuknak a hazai tehetségek fejlesztésébe történő becsatornázását.

Főbb tevékenységek

Tehetségfejlesztő szolgáltatások, amelyek különböző szakmai és személyes készségek fejlesztését csoportos képzési programokon és egyéni mentoráláson, illetve tanácsadáson keresztül segítik elő.

Akadémiai mentor program

Gyakornoki és pályakezdő program

Vállalkozásösztönző képzés

Nyilvánosbeszéd képzés

KarrierVáltó egyéni tanácsadás

Tehetség-bemutatkozó események, amelyek az Egyesült Királyságban, illetve a Magyarországon élő magyar fiatalok szakmai sikertörténeteit mutatják be. Az egyéni narratívák kiválóan szemléltetik az előre lépéshez szükséges attitűdöt és tudatos szakmai lépéseket, inspirálva ezzel a hallgatóságot.

Tehetségek Klubja az Egyesült Királyságban és Magyarországon

Egyetemi Vitaestek

KarrierVáltó csoportos képzés és közösségi esemény.

Hazai és nemzetközi szakmai műhelyek, fórumok és konferenciák, amelyek egy része fentebb már említett képzési programok záróakkordjaként lehetőséget teremtenek a képzés során elsajátított készségek és tudás demonstrálására. A rendezvények másik csoportja kifejezetten elősegíti az Egyesült Királyságban és a Magyarországon tanuló és/vagy dolgozó fiatalok közötti tapasztalat- és információcserét.

Gólyanap

Demo Day

Future: Hungary

Art workshop

Talent Zone

Volumen

Kulturális és közösségteremtő események, amelyek a magyar kulturális és nemzeti értékek fenntartását és átörökítését hivatottak elősegíteni.

Színházi- és pszichológiai előadások

Fiatal anyákat megszólító események

 

A projekt dedikált facebook oldala: https://www.facebook.com/newgenerationlondon/

Gyakornoki és pályakezdő program dedikált oldala: http://nexthungary.com/

 

 

2017

NTP-ITR-M-16-0001

 

A NTP-ITR-M-2016-0001 – „Tehetség Roadshow 2016-2017” elnevezésű projekt segítségével immáron harmadik éve olyan rendezvénysorozat valósult meg, melynek legfőbb célja a Nemzeti Tehetség Program megismertetése, népszerűsítése. A projekt keretén belül 2017 első felében öt állomásos Tehetség Roadshow megvalósítására került sor az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. szervezésében.

A rendezvények egyik célkitűzése volt, hogy a tehetséges fiatalok, szüleik és családtagjaik, a pedagógusok és a tehetséggondozó szakemberek tapasztalatcseréjének színtere legyen. A rendezvénysorozat roadshow jellegű: az egyes rendezvények programjának struktúrája hasonló volt, de az ország több pontján, a helyi adottságok és a közösségek igényeinek figyelembe vételével alakult.

Az öt várost érintő Tehetség Roadshow 2017 elnevezésű rendezvénysorozat állomásai és időpontjai a következők voltak:

 • 2017. február 17.: Székesfehérvár
 • 2017. március 10.: Szécsény
 • 2017. április 7.: Komló
 • 2017. május 12.: Kőszeg

 • 2017. június 8.: Tata

A rendezvénysorozat roadshow jelleggel épült fel, az egyes rendezvények programjának struktúrája hasonló volt. Az állandó tartalmi elemek a következők voltak:

 • fiatal tehetségek színpadi bemutatkozásai,
 • interaktív játékos tehetséggondozó foglalkozások,
 • tehetséggondozó jó gyakorlatok bemutatkozása pedagógusok és tehetséggondozó szakemberek részére,
 • előadás szülők számára a tehetség témakörében,
 • a zárórendezvény kivételével, ahol egy Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjas zenei tehetség volt a vendégünk, minden állomáson sor került egy ismert személyiség bemutatására.

A program alapvetően két részből állt:

I. Színpadi bemutatkozások

A színpadi bemutatkozások célja, hogy a helyi fiatalok lehetőséget kapjanak tehetségük bemutatására a részt vevő szülők, diákok előtt, ezzel is felkeltve az érdeklődést a képességterületük iránt, továbbá a résztvevő fiatalok fórumbeszélgetés keretében nyerhetnek betekintést a szakmájukban, szakterületükön már komoly sikereket elért tehetségek életébe. Emellett lehetőség nyílik arra, hogy a köznevelésben érintett szakemberek, valamint a szakmai együttműködő szervezetek, partnerek és a sajtó munkatársai megismerjék a projekt célkitűzéseit, a Nemzeti Tehetség Program eredményeit.

II. Interaktív standok/foglalkozások

A színpadi bemutatkozásokon túl mind a tanulók, mind a szülők, pedagógusok számára interaktív foglalkozásokat szerveztünk. Az interaktív standokon olyan képességfejlesztést támogató programokat ismerhettek meg a résztvevők, mint a vívás, de voltak fizikai kísérletek, vagy épp LEGO robotbemutató is. Ezzel egy időben a szülők és a pedagógusok előadásokat hallgathattak meg a tehetséggondozással kapcsolatos hazai jó gyakorlatokról.

A rendezvénysorozat nagy sikerrel zárult, az öt állomáson több, mint 800 fiatal és 300 szülő, pedagógus vett részt.

2017. második felében tovább folytatódik az országjárás.

 

NTP-NHTR-M-16-0001

 

Az NTP-NHTR-M-16-0001 – „A hazai tehetséggondozási rendszer népszerűsítése kiadvány által és rendezvényeken” program célja a hazai tehetséggondozási rendszer, valamint a kiemelkedő tehetségsegítő programok népszerűsítése külföldön, ezzel összefüggésben a szakmai párbeszéd és az együttműködés lehetőségének megteremtése (Tehetség Találkozó – külföldi szakmai nap megvalósításával).

A 2017. június 27-én tartott Müncheni Tehetség Találkozó lehetőséget biztosított arra, hogy a Nemzeti Tehetség Programot Németországban is megismerjék a meghívottak, ezen kívül a jövőre nézve hasznos szakmai kapcsolatok alakulhassanak ki. A külföldi résztvevők megismerkedhettek a Nemzeti Tehetség Programmal és az Új Nemzedék Központ tehetséggondozásban betöltött szerepével. A delegált kollégák pedig találkozhattak Roya Klingner igazgatóval, a Bajor Tehetség Központ vezetőjével, és átfogó képet kaptak a bajor tehetséggondozás sajátosságairól. A program továbbá lehetőséget adott a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj egyik nyertesének, Antal Istvánnak a bemutatkozására is, aki az ösztöndíj fontosságáról, a benne rejlő lehetőségekkel ismertette meg a jelenlévőket.

A projekten belül megjelenő szakmai kiadvány célja volt, hogy a Nemzeti Tehetség Programot bemutassa és népszerűsítse. A koncepció összeállításánál fontos szerepet játszott, hogy a Nemzeti Tehetség Programról átfogó képet adjon, továbbá, hogy megvalósult programelemeket is bemutasson. A kiadvány első része az NTP kialakulását és előzményeit fejti ki, a második rész hét megvalósult, NTP által támogatott tehetséggondozó programot mutat be. A kiadvány befejező része a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjról ad összefoglalót 5 ösztöndíjas diák megszólaltatásával.

 

NTP-TKSZP-M-16-0001

 

A projekt fő célja a tehetséggondozás területén tevékenykedők párbeszédének elősegítése, továbbfejlesztése szakmai rendezvények, konferenciák megvalósításával, így három konferencia kerül megrendezésre, amelynek kiemelt témája a tehetséggondozás hazai és nemzetközi tapasztalatainak, jó gyakorlatainak megismertetése és elterjesztése, valamint a tehetségsegítő szakma tudásmegosztási lehetőségeinek feltérképezése.

A OTDT HTDK konferencia célja a határokon átnyúló tudományos építkezés és a magyarországi, valamint a határon túli felsőoktatási tehetséggondozásban részt vevő intézmények, szervezetek, szakemberek közti együttműködés erősítése, a határon túli tudományos diákköri mozgalom fejlesztése a tapasztalatok kölcsönös megosztásával. A háromnapos konferencián plenáris előadások, szakmai viták és szekciókban folytatott munka zajlott.

18. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia hozzájárult az oktatáspolitikusok, az oktatási szakemberek, valamint az intézmények, a szakértők, a szakmai szervezetek között párbeszéd és együttműködés erősödéséhez és jó gyakorlatok elterjedéséhez. A projekt keretében az ÚNK feladata a tehetséggondozás szekció lebonyolítása volt.

A Budapesti Tehetség Konferencia lehetőséget biztosított szakmai párbeszéd kialakítására és nemzetközi szakmai kapcsolatfelvételre. A szakemberek kérdéseket vethettek fel, új ötleteket kaphattak, kutatási területeken kapcsolódhattak össze. A konferencián a munkaerőpiac igényeit megismerve mérlegelhették, hogy milyen igényeknek kell a megfelelniük a diákoknak, melyek azok a tulajdonságok, amelyek nélkülözhetetlenek a munkaerőpiacon.

Az NFTÖ alumni találkozó első megszervezésével elindítottunk egy kapcsolatkialakítási lehetőséget az ösztöndíjban részesülők között, illetve bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk a fiatalok számára. Egy szemléletformáló előadást szerveztünk számukra a tehetség és a siker kapcsolatának témakörében.

 

NTP-MTM-M-16-0001

A NTP-MTM-M-16-0001– Tehetséggondozó szakemberek és szervezetek elismerése és a tehetséggondozó programok népszerűsítése a médiában

 

A projekt célja minősített tehetséggondozó műhelyek hálózatának kiépítése a Közép-magyarországi régióban és ezáltal az országos hálózat fejlesztése. Az új mintaintézményi szerepkör, a Minősített Tehetséggondozó Műhely kialakításának célja, hogy minden tehetség a képességeinek legjobban megfelelő fejlesztésben részesüljön, továbbá a környezetében elhelyezkedő oktatási intézményeknek szakmai tanácsadást, konzultációs lehetőséget biztosítson, és hogy elősegítse a tehetségbarát környezet kialakítását.

A nyílt pályázat során a kiválasztási folyamat végén összesen 8 közép-magyarországi és 30 konvergencia régiós intézmény nyerte el a Minősített Tehetséggondozó Műhely címet.

A projekt keretében 21 fő tehetségmentori felkészítése valósult meg. Mentor az lehetett, aki pedagógus vagy pszichológus diplomával rendelkezik. A mentorok kiválasztásánál fontos szempont, hogy a jelentkező valamelyik MTM-ben vagy annak környezetében lásson el egyéni helyzetben végzett tehetséggondozói tevékenységet. A képzések során a résztvevők a tehetségek egyéni mentorálásának módszerével ismerkedtek meg, módszertani kultúrájuk és a tehetségekkel történő differenciált megközelítéseik tárháza bővült.

Mivel minden MTM a tehetséggondozás területén mérhető és adaptálható tapasztalatokkal rendelkezik, ezért a projekt célja az ezen intézményekben dolgozó szakemberek munkájának hatékony támogatása volt. A képzésen túl kisértékű tárgyi eszközöket (projektorokat, illetve a programfelelősök számára tableteket), valamint a mentorok számára szakmai anyagokat biztosított a projekt.

 

NTP-HTSZ-M-16-A-0002

 

A NTP-HTSZ-M-16-A-0002 azonosító számú, „Hazai tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek támogatása” elnevezésű projekt a hazai tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek, továbbá a tehetségsegítő szervezetek hálózatainak kialakulásának támogatását tűzte ki célul, melyet három tevékenységgel valósított meg.

Az alkotópedagógiai táborok és workshop célja egy olyan komplex élménypedagógiai foglalkozás megvalósítása volt, amelyen keresztül a gyerekek bátorságot, bizalmat kapnak ahhoz, hogy hagyományos manuális és modern digitális technológiákkal dolgozzanak. A program keretében háromféle tematikus keretmese egyikén keresztül ismerhették meg a gyerekek a manuális és digitális alkotótér adta lehetőségeket. „A jövő városa” tematika kapcsán a gyerekek közösen megtervezhették és elkészíthették az általuk megálmodott várost, amelyben a jövőben élni szeretnének.

„Szuperhősök” keretmesében a gyerekek fantáziája által megteremtett szuperhősök megvédik Budapestet egy idegeninváziótól vagy szupergonosztól, közben megtervezték saját identitásukat, a kosztümjeiket és eredettörténeteket. A „Zöld mérnökök” keretmese segített megismerni a jelenleg használt energia termelő berendezéseket, azok előnyeit és hátrányait, illetve orientálta a gyerekeket a megújuló energiák használatára. Fontos szempont volt az, hogy a feladatokat csapatokban valósították meg – mindegyik tematika úgy volt kidolgozva, hogy a csoportok közös munkája hozza ki a végleges eredményt.

A projekt ezen felül biztosította a tehetséggondozó programokba bevont, kiemelkedő tehetségek tehetséggondozó rendezvényeken, szakmai fórumokon, konferenciákon történő részvételét. A mobilitás a már megszerzett tudás elmélyítésének, valamint további ismeretek, tapasztalatok szerzésének, illetve a versenyek és konferenciák, előadások egyik legfontosabb záloga. Ezek alapján jelen projekt részeként is fontos területnek számított a tehetséges fiatalok és pedagógusaik, mentoraik mobilitásának támogatása olyan utazások megvalósulásához, amelyek anyagi okokból, a megfelelő információk, esetleg a kellő motiváció hiánya miatt egyébként elmaradnának.

2017. március 21-én megvalósult az Új Nemzedék Központ közösségi tereibe beszerzett hangtechnikai eszközökhöz egy workshop, mely elméleti és gyakorlati elemekből felépítve adta át a közösségi terek munkatársainak az eszközök általános használatához szükséges ismereteket. A képzésnek köszönhetően a képzést elsajátító munkatársak segítségével, mentorálásával az ország közösségi tereibe látogató fiatalok profi eszközök segítségével fejleszthetik a zenei készségüket.

 

NTP- KTSZT-M-16-0001

 

A NTP-KTSZT-M-16-0001 – Tehetséggondozó szakemberek és szervezetek elismerése és a tehetséggondozó programok népszerűsítése a médiában elnevezésű projekt célja, hogy méltó elismerésben részesítse a tehetséggondozás területén példaértékű, kiemelkedő eredményeket elért személyeket, közösségeket és szervezeteket, valamint támogassa a tehetséges fiatalok, a tehetséggondozó programok médián keresztüli megismertetését.  Az elismerések odaítélésének folyamata a korábban már kidolgozott jó gyakorlatok szerint történt.

A program egyik pillére az OKTV-nyertes tanulók felkészítő tanárainak elismerése – a „Kiváló versenyfelkészítő” díj átadása. Ennek fóruma maga az OKTV Díjátadó Ünnepség volt. Az OKTV nyertes diákok felkészítőinek díjazása a hagyományoknak megfelelő módon zajlott, a diákok versenyeredményei, valamint az OKTV bizottságokban végzett munka alapján, felterjesztés útján. A felterjesztési folyamatban az Oktatási Hivatal is közreműködött. A kitüntetésekkel járó anyagi elismerést az Új Nemzedék Központ a pályázati program forrásaiból biztosította.

A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj odaítélése három kategóriában nyílt pályáztatás útján valósult meg. Két kategóriában – a szervezetek és az Életműdíj odaítélése esetében – a felhívásban szereplő szervezetek tehettek jelölést a díjazottakra. A kitüntetésekkel járó anyagi elismerést az Új Nemzedék Központ a pályázati program forrásaiból biztosította. A díjak átadása az Országos Tehetséggála díjátadó rendezvényén történt a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.

A további célkitűzést, a kiemelkedő tehetséggondozó szervezetek, programok és tehetséges fiatalok médiában történő bemutatását közvetlenül kreatív médiatermékek előállításával valósítottuk meg.  Emellett a Nemzeti Tehetség Programot, annak eredményeit népszerűsítő kampány megvalósításába is bekapcsolódtunk a szükséges médiafelületek biztosításával.

NTP-TSZPK-M-16-0002

 

A „Tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok képzésének támogatása határon innen és túl” című projekt keretében akkreditált pedagógus-továbbképzéseket (összesen 5 alkalommal), illetve tehetségkoordinációs kompetenciafejlesztő tréninget valósítottunk meg. A cél elérését a tehetségsegítő személyek és szervezetek támogatása, módszertani kultúrájuk gazdagítása által értük el. A program résztvevői a tehetségsegítésben részt vevő magyarországi és határon túli pedagógusok, valamint tehetségsegítő szakemberek (pl.: iskolapszichológus, tehetséggondozó koordinátor) voltak.

A Személyiségformálás tehetségmentorálással: tehetségek szocio-emocionális és motivációs erőforrásainak fejlesztése címmel akkreditált képzésünkön május-június folyamán összesen 79 pedagógus vett részt az ország minden pontjáról. A képzés eredményeként a résztvevők képessé váltak a mentor-mentorált kapcsolat eltérő szakaszaiban különböző feladatok adására; felismerni és alkalmazni a segítő kapcsolat fenntartásához szükséges készségeket; az erőforrás-központú attitűd támogatására a tehetségsegítésben; egyéni célok megfogalmazásának non direktív segítésére; cselekvési program összeállításának támogatására és helyzetértékelésre; problémaközpontú és tanulóközpontú adaptív pedagógiai módszertan kipróbálására.

A kompetenciafejlesztési workshopunkat május 3-án tartottuk meg a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház szakemberei számára, 4 tehetséggondozó előadó bevonásával. A workshop a nyelvi-kommunikációs, matematikai-logikai, zenei és kognitív, affektív, szomatikus képességek fejlesztésében az alábbi ismeretek, kompetenciák bővítéséhez járult hozzá:

 • A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tehetségsegítő lehetőségeinek helyi szintű azonosítása
 • A nem tehetségbarát családi háttérrel rendelkező gyerekek tehetségtámogatási formáinak kiválasztása
 • A szociokulturális hátrány tényezőinek felismerése a tehetségfelismerés, tehetséggondozás terén
 • A területi hátrány csökkentésének lehetőségei.

 

NTP-MHGY-M-16-0001

A „Londonban a magyar tehetségekért” című projekt célja az Egyesült Királyságban élő magyar fiatalok segítése tehetségük kibontakoztatásában sokrétű készségfejlesztő és közösségteremtő programokon keresztül, továbbá a Magyarországon élő fiatal tehetségek nemzetközi szakmai bemutatkozásának elősegítése.

Íme néhány a 2016-17-ben megvalósult képzéseink és rendezvényeink közül:

A Startup Campus London elnevezésű, négy alkalmas, vállalkozói kompetenciafejlesztő képzésünk alkalmat adott a fiatalok üzleti ötleteinek bemutatására, egyéni vállalkozói készségeik fejlesztésére, és a kiemelkedő üzleti potenciált rejtő koncepciók felkarolására.

A Speak Academy London nyilvános beszéd tanfolyam résztvevői elsajátíthatták az ékesszólás fortélyait, a hallgatóság figyelmének megkötésére és fenntartására szolgáló technikákat, valamint a hallgatóság meggyőzésének eszközeit.

A NEXT gyakornoki program, amely a fiatalok munkaerőpiaci versenyképességének növelését, hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerének építését, és a magyar munkaerőpiacra vonatkozó ismereteinek bővítését hivatott elősegíteni, pozitív fogadtatásra lelt az Egyesült Királyságban tanuló magyar hallgatók és a hazai munkáltatók körében egyaránt.

Az Egyesült Királyságban megrendezett Tehetségek Klubja események, az országjáró Tehetség Roadshow, továbbá az Egyetemi Vitaestek keretet teremtettek a kint elő magyar fiatalok számára a bemutatkozásra, a tapasztalatcserére és a széleskörű szakmai dialógusra.

A Talent Zone 2017-en a Bartók Boulevard ezerarcú galériái, kortárs művészeti bázisai adtak ihletet a résztvevőknek az ideális közösségi tér koncepciójának megálmodásához. Az Egyesült Királyságból, Magyarországról és Erdélyből érkező, innovatív gondolkodású egyetemisták és fiatal szakemberek csapatokra bontva gondolkodtak együtt a négy napos táborban. A csapatok által kidolgozott koncepciókat a háromtagú zsűri a fenntarthatóság, az aktualitás és az egyediség szempontjai alapján értékelte.