A Z generáció pontosan tudja, mekkora legyen a fizu, és hogy milyen legyen a munkahely meg a főnök

18/03/06 kedd
ujnemzedek.hu
Másként viszonyulnak a munkához és a munkahelyhez, mint a náluk idősebbek, és nagyon határozott elvárásaik vannak. Nem szeretik a hierarchiát, a netet viszont a digitális bennszülöttek magabiztosságával kezelik.

Az Y generáció, vagyis az 1980 és 1995 között születtek munkával, munkahelyekkel kapcsolatos elvárásaival már elég sok kutatás foglalkozott, így erről viszonylag sokat tudunk. A most munkába álló Z generáció (1995-2009) munkához való viszonyáról azonban jóval kevesebb infó áll rendelkezésre. Márpedig a cégeknek elemi érdekük, hogy elérjék a fiatalokat és magukat ideális munkahelyként tüntessék fel a szemükben - főleg a mai, igencsak munkaerő-hiányos időkben. 

A fizetés nagyon fontos

Talán senki sem lepődik meg, ha azt mondjuk, hogy a Z generáció tagjai minden eddiginél kevésbé lelkesednek a szokásos, mindennapi mókuskereket jelentő irodai melókért. Amivel leginkább az őrületbe lehet őket kergetni, az a monotonitás és a kihívások hiánya - derül ki egy kutatásból, amit a British Telecommunications magyarországi Regionális Szolgáltató Központja megbízásából készítettek.

A kutatás arra is rávilágított, hogy a Z generáció nem is elsősorban munkahelyet, sokkal inkább munkaadót választ. Ez abból is látszik, hogy a munkahely hangulata a 3. legfontosabb szempont a Z generáció tagjainak a munkahelyválasztásnál. Ezt megelőzi a biztos munkahely iránti igény, az első helyen pedig a fizetés szerepelt, ami a válaszok 80 százalékában került elő, és minden 4. megkérdezett szerint ez az, ami leginkább számít. 

A kutatásból az is kiderült, hogy a nők alacsonyabb „álomfizetéssel” is beérik, mint a férfiak: míg az előbbiek 369 ezer forintos nettó fizetést kifejezetten jónak gondolnak, addig a férfiak 471 ezer forintot szeretnének kézhez kapni. A fiatalabbak 447 ezres elvárásával szemben az idősebbek átlagosan már 399 ezer forinttal is beérnék. A nők - az adatok szerint -nem csak alacsonyabb bért, de több kötöttséggel járó munkakört is elfogadnának.

Az sem mindegy, milyen a főnök

Egy másik, a Z generációt érintő kutatás szerint ennek a korosztálynak a főnökkel szemben is határozott elvárásai vannak. „Ne utasítgasson, ne parancsoljon, ne dirigáljon, kezeljen egyenrangúan mindenkit, legyen barátságos, és lehessen vele laza kapcsolatot kialakítani” - olvasható például az egyik véleményben. 

Le a hiherarchiával

A Z-sek számára a visszajelzés is kiemelten fontos. A főnöktől azt várják, hogy emberként bánjon velük, figyeljen oda rájuk és törődjön velük, érezzék, hogy segítőkész. Az emberi hang különösen fontos, mert ez a nemzedék minden eddiginél kevésbé lelkesedik a hierarchikus, alá-fölérendeltségen alapuló viszonyokért. 

A kutatás során magyar és amerikai fiatalokat is megkérdeztek. Az USA-ban élő Z generációs válaszadók a jó fizetés mellé olyan főnököt szeretnének, akit tisztelni is lehet. A magyar fiatalok válaszaiból viszont az rajzolódott ki, hogy a leendő főnöktől inkább szülői jellegű támogatást várnak, pedig a valóságban a főnök-beosztott viszony két felnőtt kapcsolatán alapul, ahol a vezetőnek útmutató szerepe van, ami persze nem zárja ki az odafigyelést. A válaszokból úgy tűnik, hogy nem érzik magukat biztonságban, ezért a biztonságérzést kell megerősíteni bennük ahhoz, hogy egy munkahelyen kibontakozhassanak és megmutathassák, hogy mire képesek.

Te mit tudsz nyújtani a cégnek?

Ebben a kérdésben a válaszok többnyire megegyeztek: lendület, tanulékonyság, pontosság, fejlődés. Fontos szempont, hogy a munkahelyeken egyre fontosabb egyéni képesség, mint a kommunikáció, csak a lista második felében kapott helyett, miközben a meghirdetett pozíciókban az elsők között kérik a munkavállalóktól.

Élen végzett még a kreativitás, a csapatmunka, a pozitivitás, a vidámság és a jóked is, viszont az önállóság és a segítőkészség csak keveseknek jutott eszébe. A lista végét zárta a lojalitás és a nyelvtudás.

Álommunkahely: no stressz

Ennek a kutatásnak az eredménye is egybecseng a fentebb már idézett British Telecommunications-kutatás megállapításával, amely szerint ennek a generációnak nagyon fontos a munkahelyi légkör. Ezen belül is a a barátságos környezet, a nyitott gondolkodású, őszinte kollégák, a világos, tiszta iroda.

Digitális generáció

Ennek a generációnak szinte anyanyelve a digitális nyelv, szimbiózisban élnek a technikával és ez alól a munkahely sem lehet kivétel. A munkaadóknak ezért nem érdemes a munkahelyen sem elzárni előlük a közösségi médiát, inkább érdemes kihasználni az átlagosnál jobb képességeiket ezen a területen. 

A fiatalokat megkérdezték, hogy mit tekintenek "hatékony kommunikációs felületnek", válaszaikból kiderült, hogy nem éppen az emailt részesítik előnyben. Míg ezt a 19-24-es korosztálynak még a fele használja, addig a 14-18 éveseknek már csak harmada, a Facebook használók aránya viszont 72, illetve 80 százalék a két csoportnál. A fiatalabbaknál 25 százaléknál jár a Snapchat és közel 20 százaléknál az Instagram.

A fiatalok többsége nem gondolkodik vállalkozás indításán. 

Az Új Nemzedék 2016-os, Magyar Ifjúság Kutatásának adataiból kiderül, hogy a 15-29 éves fiatalok 61 százaléka nem lát rá esélyt, hogy 2-3 éven belül saját vállalkozást indítson - de 15 százalékuk valószínűnek tartja. A külföldre költözést a fiatalok 56 százaléka nem tartja valószínűnek 2–3 éven belül, 42 százalék pedig azt sem, hogy a jelenlegi lakhelyéről elköltözzön.

Ezekre az adatokra rímel a University of Michigan 2015-ben elkészített tanulmánya http://www.bbc.com/capital/story/20180227-how-the-youngest-generation-is.... Eszerint 1984-ben még az amerikai középiskolások 50%-a tervezte, hogy saját vállalkozásba fog, 2015-ben már csak 37 százalék volt ez az arány.

Korábbi cikkkünket a Z generációról itt olvashatjátok, itt pedig az Y generáció sajátosságaival foglalkoztunk.