9 indok arra, hogy miért kell komolyan venni a munkavédelmi szabályzatot

18/06/20 szerda
ujnemzedek.hu
A munkavédelmi szabályok azért vannak, hogy mindenki ugyanannyi végtaggal menjen haza, mint amennyivel megérkezett a munkahelyére.

A biztonságos munkavégzéshez két dolog kell: megfelelő eszközök, és hozzáértő munkás. A munkavédelmi szabályzatot a munkaadó állítja össze, de vannak pontok, melyek a Munka Törvénykönyvében vannak lefektetve, ezek általános érvényű, kötelező szabályok.  Nem véletlenül hozták őket, a cél az, hogy mindenki pont ugyanannyi végtaggal és ép bőrfelülettel menjen haza, mint amennyivel a munkahelyre érkezett.

Mutatunk pár szabályt, meg ezek gyakorlati hasznát látványos illusztrációkkal. 

50. § A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal

54. §d) új technológiák bevezetése előtt kellő időben megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit;

e) a tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani;

60. § (1) A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát. A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse;

a)Így különösen köteles a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni; 

e) a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani, és azokat a munkavégzés során alkalmazni;

g) Így különösen köteles a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől;

63. § (1) A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia.