Közérdekű adatok

Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. 

I.Szervezeti adatok

1.A Társaság adatai, elérhetősége

A társaság rövidített elnevezése

Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft.

Székhely

1135 Budapest, Váci út 35.

Postacím

1135 Budapest, Váci út 35.

Elektronikus levélcím

titkarsag@erifa.hu

Honlap

www.futournet.hu

Képviselő

Szabó Marianna Beatrix ügyvezető

Cégjegyzékszám

01-09-192608

Adószám

18922060-2-41

Alapító szerv

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány

Ügyfélszolgálat

06 30 997 0333

Felügyelő Bizottsági Tagok

Zandler Katalin

Kővágó István

Balogh Tibor

Balázs Ádám Samu

Felügyelt költségvetési szerv

Jelenleg nincs az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más költségvetési szerv.

Közalapítványok

Jelenleg nincs olyan közalapítvány, amelyet az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. alapított, vagy amely alapítói jogát gyakorolja.

Lapok

Jelenleg az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. nem rendelkezik saját maga által alapított lappal.

Közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28., Levelezési cím: 1363 Pf. 17, Központi telefonszám: +36 1 354 4800)

 

Fővárosi Főügyészség (Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13., Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13. T: 472-4000, Fax: 472-4141 Fax: 472-4163)

 

Állami Számvevőszék (cím: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10., Levelezési cím: 1364 Budapest 4. Pf. 54., Központi telefonszám: +36-1-484-9100)

 

 

Jelenleg nincs olyan gazdálkodó szervezet, amely az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. többségi tulajdonában áll, vagy amely felett közvetlen irányítással rendelkezik.

 

2.Szervezet vezetői és elérhetőségek:

Név

Pozíció

Elérhetőség

Szabó Marianna Beatrix

ügyvezető

beatrix.szabo@erifa.hu

dr. Posteiner Judit

jogi, beszerzési és humánerőforrás igazgató

judit.posteiner@erifa.hu

Lengyelné Nagy Csilla

ifjúságszakmai programigazgató

csilla.nagy@erifa.hu

Szabó Marianna Beatrix

gazdasági igazgató

beatrix.szabo@erifa.hu

 

3.Szervezeti struktúra:

Hatályos Szervezeti és működési szabályzat

Hatályon kívüli Szervezeti és működési szabályzat

Hatályon kívüli Szervezeti és működési szabályzat 

Hatályon kívüli Szervezeti és működési szabályzat

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

320/2015. (X. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 

2. Közérdekű adatok igénylése:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. kezelésében lévő közérdekű adatok megismerése iránt bárki igényt nyújthat be.

Az igény benyújtható: titkarsag@erifa.hu

Levélben az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. ügyvezetőjének címezve, az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. postacímére. 

Közzétételi Szabályzat

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása, kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentése, és alapítói határozata

2014.

2015.

2016

2017.

2018.

2019

2020

2. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001

A projekt címe: KOMPLEX IFJÚSÁGI FEJLESZTÉSEK – ÚJ NEMZEDÉK ÚJRATÖLTVE

A szerződött támogatás összege: 4,423 MILLIÁRD FORINT, mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31.

 

Részletes információk: http://www.futournet.hu/efop-123-vekop-15-2015-00001 menüpont alatt

3. Közbeszerzési terv

Közbeszerzési terv 2019

 

4. Szerződések listája

Hatályos: 

5 millió Ft feletti szerződések

Archív:

UNK 5 millió Ft feletti szerződései