"Teremts Esélyt!" Program Dévaványán

18/07/05 csütörtök
ujnemzedek.hu

Dévaványa Város Önkormányzata 2016. júniusában pályázatot nyújtott be az „Esély otthon” c. pályázati felhívásra a helyi fiatalok támogatása érdekében, melynek nyertességéről az önkormányzat 2018. februárjában kapott értesítést. A pályázat keretében a kedvezményezett önkormányzat 86.761.338 Ft, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A felhívás fő célja támogatást nyújtani a helyi önkormányzatok számára, annak érdekében, hogy a vidéki fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon. Alapvető célja a támogatásnak a kevésbé fejlett régiókban élő, illetve onnan elszármazott, továbbá az ott letelepülni szándékozó 3.000 és 20.000 lakosságszám közötti településeken élő fiatalok képessé tétele arra, hogy a fenti településeken fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani.

A pályázati támogatásnak köszönhetően egy komplex ifjúságsegítő program valósulhat meg a településen, amelynek keretében a 18-35 év fiatalok lakhatási támogatásra, valamint helyi ösztönzők igénylésére pályázhatnak, továbbá lehetőség nyílik több helyi jelentőségű program, életpálya tervezést segítő helyi képzés és tréning megvalósítására.

A lebonyolítás során az önkormányzat aktív partnere az Új Nemzedék Központ.

A projekt megvalósításának időtartama: 2018.04.01-2021.05.31.

További információ: a www.devavanya.hu oldalon, illetve a pályázat közösségi oldalán.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. (hir6.hu)

Az oldal az Európai Szociális Alap támogatásával, az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 projekt keretében jött létre.