FiVOSZ: elindult a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

16/10/07 péntek
ujnemzedek.hu

A sikeres jövőnk megalapozásának egyik legfontosabb kritériuma a jelen fiataljainak helyzetbe hozása. Ezen állítás érvényesülésére hatványozottan kell ügyelnünk akkor, amikor a 2008-as pénzügyi, majd gazdasági válság teremtette kedvezőtlen feltételek többszörösen hátrányosan érintik a legfiatalabb munkavállalókat.

Ahhoz, hogy az uniós ifjúsági munkanélküliségi ráta átlagához képest alacsonyabb magyar ifjúsági munkanélküliségi ráta további érdemi csökkenése valósulhasson meg, elengedhetetlenül szükségesek az innovatív és egyedi igények megvalósítására képes konstrukciók. Ebbe a sorba illeszkedik bele a héten elindult Vállalkozz Itthon Junior (GINOP 5.2.2-14) program is, amely azt a célt szolgálja, hogy a magyar konvergencia régiókban (a közép-magyarországi régiót leszámítva Magyarország összes régiója ebbe a kategóriába tartozik) élő fiatalokat a vállalkozások elindításához és működtetéséhez szükséges ismeretekkel lássa el.

A konstrukció két, jól körülhatárolható csoportot céloz meg az ifjúságon belül. Az egyik azon 18-25 évesek tábora, akik „jobb esetben” regisztrált álláskeresők, rosszabb esetben pedig úgynevezett NEET fiatalnak számítanak. Vagyis sem oktatásban, sem képzésben, sem pedig munkaerőpiacon nincsenek jelen, és a helyzetükből adódóan az állami intézményrendszer előtt szinte láthatatlanok. A másik célközönség pedig a 25-30 év közötti, felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők. Tehát azon 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik a kormányhivataloknál vagy járási hivataloknál regisztrált pályakezdő álláskeresők, és felsőfokú oklevelük megszerzését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot.

A meghatározott feltételekből jól látszik, hogy a pályázat nemcsak, hogy segíti a jövő sikeres vállalkozóinak a szakmai képzését, de egyúttal a társadalmi kohéziót is erősíti. Ezzel is üzenve a NEET fiataloknak és a pályakezdő diplomásoknak, hogy nincsenek magukra hagyva a problémájukkal, vannak lehetőségeik a céljaik megvalósításához.

A programba történő bekerülés lehetőséget biztosít a vállalkozói képzéseken való részvételre, illetve jogi, pénzügyi és marketing tanácsadások igénybe vételére. Az ezekből levezethető megfelelő ismeretek eredménye pedig nemcsak egy életképes üzleti terv összeállítása lehet, hanem reális esély arra, hogy a programban részt vett fiatalok a GINOP 5.2.3-16 konstrukción belül minimum 2, maximum 3 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesüljenek; 10%-os önrész biztosítása mellett.

A projekt keretében legalább 1.600 fiatalt fogunk bevonni a vállalkozói képzésekbe, továbbá mintegy 965 vállalkozás megalapításához fogunk hozzájárulni a konvergencia régiókban. Ezen számok elég illusztrisak ahhoz, hogy egy olyan érdemi segítségnyújtásról beszélhessünk, amely tevőlegesen hozzájárul a fiatalok társadalmi integrációjához és vágyaik megvalósításához, miközben a gazdaság növekedését is ösztönözzük. Ebben nyújt baráti kezet a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ), amely egyben a Vállalkozz Itthon Junior dél-dunántúli régiójának konzorciumvezetője.

További információ: fivosz.hu

Ráadásul más programok is vannak, amelyek segítenek elstartolni a fiataloknak, nézd meg őket!