Elindult az Esély Otthonok átadása!

19/04/26 péntek
ujnemzedek.hu
Az Esély Otthon projekt részeként az önkormányzatok vállalhatják, hogy ingatlanokat újítanak fel, alakítanak át és szerelnek fel a részt vevő fiatal egyének, párok, családok számára. Egy fiatal, fiatal pár, illetve család legfeljebb 2 éven keresztül lehet lakója egy ilyen felújított ingatlannak.

A vidéki térségekből történő elvándorlás jelentős probléma, amely főként az aprófalvakat, perifériákat és a keleti országrészt érinti. A Magyar Ifjúság Kutatás 2016 felmérése szerint a fiatalok közérzetének egyik fontos mérőszáma, hogy miképpen érzékelik az elmúlt években bekövetkezett gazdasági-politikai-társadalmi változásokat. Szerencsére vannak olyan fiatalok, akik vidéken képzelik el a jövőjüket.

Az Esély Otthon, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló pályázat felhívásra háromezer és húszezer lakos közötti települések önkormányzatai pályázhatnak. További feltétel, hogy az adott településen a 18-35 év közötti korosztály száma csökkenő tendenciát mutasson a KSH adatai alapján (országszerte 294 ilyen település van). A pályázatok 2019. január- februárjában kerültek kiírásra, melyeket a települések honlapján is elérhetnek. Az önkormányzatok 50-200 millió forintértékben tudták benyújtani igényüket a támogatásra, amelyből a fiatalok lakhatását tudják segíteni.

Az Esély Otthon projekten keresztül, 2018-ban 66 önkormányzat került támogatásra.

A részt vevő önkormányzatoknak vállalniuk kell, hogy projektek megvalósításával hozzájárulnak a fiatalok helyben maradásához, feltérképezik és koordinálják a helyi munka-erőpiaci igényeket, valamint támogatják a településen élő vagy oda költöző fiatalok kedvezményes lakhatását. Így a projekt másik részében arra törekednek, hogy képzésekkel, ösztönző rendszer létrehozásával is segítsék a 18-35 év közötti korosztály elhelyezkedését, munkába állását.