A visegrádi négyek közös célja továbbtanulásra ösztönözni a roma fiatalokat

17/12/05 kedd
ujnemzedek.hu

A visegrádi országok (V4) kiemelt figyelmet fordítanak a méltányos oktatási rendszer kialakítására, a tehetséges roma fiatalok esélyteremtésére, felsőoktatásba jutásukat valamint bennmaradásukat segítő intézkedésekre. Az elmúlt három évben Magyarországon megduplázódott a felsőoktatásban részt vevő roma fiatalok aránya - mondta Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár a „Roma fiatalok felsőoktatásban való részvétele a visegrádi országokban, az EU Roma Keretstratégia tükrében” című V4 konferencián.

Czibere Károly beszédében kiemelte, a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia egyik kiemelt célkitűzése az iskolai lemorzsolódási arány csökkentése és a hátrányos helyzetű tanulók esélyteremtésének elősegítése. Az oktatási és a felzárkózási terület közösen dolgozta ki az úgynevezett Road Mapet, vagyis a cselekvési tervet, amely a hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók iskolai sikerességét támogató beavatkozásokat, illetve az oktatási deszegregáció elmozdítása érdekében tett intézkedéseket foglalja magában.

Az államtitkár ismertette a kormány lemorzsolódást csökkentő programjait, köztük az Oktatási Hivatal (OH) által indított 12,9 milliárd forintos átfogó fejlesztési programot az iskolaelhagyás csökkentésére. Az uniós finanszírozású projekt keretében 1800 pedagógus továbbképzése, és 30 ezer nagyrészt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulót fejlesztése valósul meg. A sikeres programok között említette azt a több mint 280 tanodát, ahol mintegy 9000 tanuló komplex személyiségfejlesztése és hátrányainak kompenzálása folyik, a roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzését célzó kétmilliárd forintos programot, melynek keretében közel 1500 roma lány lesz bevonva az elkövetkező két évben, valamint a közös jövőt építő cigány értelmiség képzése érdekében létrehozott Roma Szakkollégiumi Hálózatot. A felsőoktatási intézményekkel közösen működtetett Roma Szakkollégiumoknak kiemelt szerepük van a társadalmi felzárkóztatásban, a roma értelmiség kinevelésében és a társadalmi mobilitásban.  Továbbá a kormány idén 230 millió forintos ösztöndíjjal segíti a hátrányos helyzetű gyermekek diplomaszerzését. Az Út a diplomához ösztöndíjprogramban mintegy ezer hallgatót segít abban, hogy fedezni tudják a hátrányos helyzetükből adódó többletköltségeket és elkerüljék az iskolaelhagyást.

A konferencián a visegrádi országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) egységesen célként határozták meg, hogy minél több roma hallgató jusson be felsőoktatási intézményekbe és szerezzen diplomát. Egyetértettek abban, hogy a tagállamoknak ösztönzőket kell biztosítani a roma fiatalok számára, hogy részt vegyenek a felsőoktatásban, ezáltal megakadályozva az iskolai lemorzsolódást és a társadalmi leszakadást. (EMMI, Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság - sajtóközlemény)