Nem engedik el a fiatalok kezét a jövőben sem, jön a Templeton Alumni!

17/02/09 csütörtök
ujnemzedek.hu
A Magyar Templeton Program vezetői sajtótájékoztatón mutatták be az egyedülálló tehetségazonosító és tehetséggazdagító program szakmai eredményeit és a közösség további terveit. A program sikereinek ismertetése mellett Junior Templeton Fellow-k is beszámoltak tapasztalataikról, élményeikről. A kivételes kognitív tehetségek együttműködése a program után is folytatódik, továbbá Templeton Alumni csoportok alakultak, amelyek a társadalom számára is hasznos kezdeményezéseket indítanak útjukra.

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család-, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára elmondta: "Túl vagyunk egy ünnepélyes záróeseményen, ahol volt alkalmam találkozni a szülőkkel és az összes Fellow-al, aki részt vett a programban, valamint mentoraikkal is. Élmény volt látni azt, hogy milyen felszabadultak ezek a fiatalok, látszott rajtuk, hogy mennyi mindent kaptak ettől a programtól, és úgy gondolom, ez a legfőbb visszaigazolás mindenki számára, aki valamilyen formában részt vett ennek a programnak a megálmodásában és megvalósításában. Véleményem szerint a magyar fiatalok járulnak hozzá ahhoz, hogy Magyarország fejlődő ország legyen. Ezekbe a fiatal tehetségekbe érdemes befektetni - ha a fiataloknak támogatást adunk, felfedezzük és gondozzuk a tehetségeket, akkor ez egy olyan hosszútávú befektetés, ami sokszorosan fog megtérülni."

Hozzátette: ami a Templeton programot illeti, 314 fiatal számára biztosítottak lehetőséget. Az egy éves felkészülés és válogatás után, több mint 20 000 fiatal közül válogatták ki azt a 314 fiatalt, akik ez alatt az egy év alatt támogatásban részesülhettek - ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem csak a saját szakterületükre specializálódhattak, hanem különböző készségeket fejleszthettek és sajátíthattak el.

Tehetség szabadon – egy különleges év összefoglalása 

A Program küldetése volt az is, hogy minden Fellow-nak legalább egy, akár az egész életét jelentősen befolyásoló, meghatározó élményben legyen része, amely előre viheti őt a pályáján. 2016. márciustól a Fellow-k számára több mint 500 különféle tehetséggazdagító programot ajánlottak fel, amelyek közül a Fellow-k az igényeiknek megfelelő lehetőségek közül szabadon választhattak. A program egy éve alatt a tehetséges fiatalok összesen 2000 órát tölthettek együtt a változatos programokon. A legnépszerűbb lehetőségek között a korosztályos és egyéni igényekre szabott mentori támogatás többféle, újszerű formája (pl. Junior mentorálás, „Beszélgetés egy kiválósággal”, shadowing), a külföldi utazások (pl. az 52 Fellow részvételével zajlott svájci CERN látogatás), és a Templeton Talks és Networking Day három alkalma voltak. Utóbbi, a nagyközönség számára is nyitott eseménysorozaton a tehetségek felkészülhettek saját témájuk hatásos prezentálására, a nagyközönség pedig megismerhette újító gondolataikat.

A fiatal tehetségek már a program alatt megmutatták magukat: 44 Fellow-nak jelent meg publikációja, 120 Fellow kapott díjat vagy ért el kiemelkedő versenyeredményt, és 6, 18 év alatti Fellow látogatott egyetemi órákat vagy vett részt tudományos kutatásban valamelyik egyetemen vagy kutatóintézetben.

Az egy éven át a 31 csoportfacilitátor által kísért 10-12 fős csoportos alkalmak a Fellow-k együttműködését és társadalmilag hasznos projektek megvalósítását is szolgálta. A kezdeményezések a program végét követően a Templeton Alumni csoportokban élnek tovább, melyek között a fenntarthatósággal, a hátrányos helyzetű gyermekek felkarolásával, a tudományos ismeretterjesztéssel és a fiatal informatikusok hálózatba szervezésével foglalkozó közösségek is megtalálhatók.

„A támogató, kreatív közösségben minden Fellow megsokszorozhatta a benne rejlő potenciált. Fontos, hogy a továbbiakban ezek a fiatalok képviselni tudják az eredményeiket, és széles körben el is tudják fogadtatni azokat annak érdekében, hogy tudásukat felelős módon a társadalom javára fordíthassák. A program erős identitást, pozitív pszichológiai szemléletével és értékrendjével markáns hátteret adott a jövőbeni együttműködésekhez, így a Templeton Alumni megalakulásához is.” – emelte ki Szécsi Anikó a Magyar Templeton Program programmenedzsere.

Szakmai újításokra is sor került az elmúlt év során

A Magyar Templeton Program egyedisége az újszerű beválogatási és tehetségsegítési módszertanában rejlett: a program létrehozói a fiatal kiválóságok felfedezésére és tehetségsegítésére új, modellértékű módszertant dolgoztak ki és alkalmaztak, amelyben komplex, online, erősségközpontú beválogatási folyamaton keresztül találták meg a tehetségeket. A program során menet közben az egyedi igényekhez igazították a programokat, a teljes programot a Fellow-k és az őket támogató mentorok, partnerek és szakemberek egyre bővülő kreatív közösségébe, hálózatába szervezték. Emellett a Fellow-k önálló döntésen alapulva választhattak a több száz felkínált program közül, valamint új programtípusokat vezettek be, és a csoportfacilitátorok által kísért csoportos együttműködéseket bátorították.

A program során egy olyan kezdeményezés is megvalósult, ami a „Nebraska Starry Night” névre hallgatott. Ennek célja az volt, hogy a hátrányos helyzetű tehetségek azonosítására is alkalmas megfigyelési módszerrel közel 900 5-8 éves kisgyermek közül 150 tehetséget találjon, és számukra alkotónapokat szervezzen. A módszer kipróbálásában 30 intézmény 67 pedagógusa vett részt.

Nem engedik el a fiatalok kezét a jövőben sem: Templeton Alumni és a további tervek

A programban résztvevő Junior Templeton Fellow-k sokféle programlehetőség segítségével gazdagíthatták tehetségüket, bővíthették tudásukat és építhették kapcsolataikat az elmúlt másfél év során. A hálózat a program vége után is tovább fejlődhet, hiszen ennek az élő és aktív közösségnek további elképzelései vannak a jövőben. Míg a Fellow-k és mentorok a fiatalok által kezdeményezett Templeton Alumni csoportokon belül folytatják a tudásmegosztást, addig szülői oldalról mintegy 50 család tervezi a közösségi programok folytatását, szervezését.

„A Magyar Templeton Program példaértékű kezdeményezése egy rendkívüli összefogás és közös munka eredményeként vált sikeressé. A program összesen két éve alatt sok száz szakértő, mentor, partner és támogató segítette a Junior Templeton Fellow-k tehetségének kibontakoztatását, amelynek híre a magyar és a nemzetközi tehetségszakmába is eljutott. A közös élmények és az elért közös siker alapján érdemes keresni a hazai hasonló programok és a nemzetközi kiterjesztés lehetőségeit, miközben az itt született kapcsolatok és együttműködések tovább fognak élni az Alumni közösségben.” – mondta Dr. Csermely Péter hálózatkutató professzor, a Templeton Program életre hívója.