Mindent a tehetséggondozásról

17/11/28 kedd
ujnemzedek.hu
Minden iskolában van tehetséggondozás és bár nem is gondolnánk, nemcsak évtizedekre, de évszázadokra nyúlnak vissza a magyar iskolák tehetséggondozásának eredményei. Mit jelent a tehetséggondozás? Hogy lehet bekapcsolódni? Hol vannak ilyen lehetőségek? Ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat.

Mi az a tehetséggondozás?

A tehetséget Renzulli-féle modell alapján szokták a legtöbbször megfogalmazni, jellemezni. Ez négy összetevőből áll:

 • átlag feletti általános képességek: ide tartozik a magas szintű elvont gondolkodás, fejlett anyanyelvi képességek, jó memória, hatékony információfeldolgozási stratégiák
 • átlagot meghaladó speciális képességek: amelyek a nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testi-mozgásos, szociális-interperszonális, intraperszonális képességek
 • kreativitás: több elemből épül fel, amik az originalitás, flexibilitás, fluencia, problémaérzékenység
 • feladat iránti elkötelezettség: érdeklődés, versenyszellem, kitartás, emocionális stabilitás

Összegezve: Tehetségesnek tehát azok tekinthetők, akik kiváló adottságaik – a négy fenti összetevő ötvözeteként - alapján magas szintű teljesítményre képesek az élet bármely tevékenységi területén.

tehetséggondozás
A tehetséggondozó munka legnehezebb résza a tehetség felismerése. Forrás: Stocksnap

A tehetség azonosítása, felismerése:

Ez a tehetséggondozó gyakorlati munkának ez a legnehezebb része. Olyan dolgokat kell figyelembe venni mint: 

 • Az azonosításhoz a korábban bemutatott Renzulli-féle modellt kell figyelembe venni.
 • A tesztek segítenek ebben, de mivel a tévedés lehetősége fennáll náluk így nem jelenthetnek egyedüli megoldást.
 • A tehetség sokszor megvan az egyénben, de mivel lehet, hogy még nem tudott kibontakozni, így felszínre kell segíteni.
 • A képesség és a teljesítmény két különböző dolog és nem meglepő az sem, hogy gyakori az alulteljesítő tehetséges gyerek.
 • Fontos, hogy minél több forrásból szerzünk a gyerekre vonatkozó információkat a teljesítményéről, képességeiről, mert annál megbízhatóbban tudjuk azonosítani. 

Milyen formái vannak és milyen korban aktuális a tehetséggondozás?

A fejlesztő munka legnehezebb része az, hogy milyen életkorban kezdjük el a speciális tehetségfejlesztést. Ez azért is nehéz mert nem mindegy, hogy az adott gyerek mikor kerül fejlesztő közegbe. Az sem jó, ha túl korán kezdjük ezt a munkát, de az sem, ha átlépjük vagy kihagyjuk a szenzitív korszakot a speciális képzés során.

Nehéz pontosan megfogalmazni, melyik a legideálisabb időszak a gyerek életében, amikor el kell kezdeni a közös munkát, hiszen ez magától a speciális képességtől függ és annak észlelésétől. Hogy jobban megértsük a helyzetet, tudnunk kell, hogy különböző tehetségek körülbelül mikor mutatkozhatnak a gyerekeknél. A zenei, matematikai, bizonyos mozgásbeli tehetség stb. már óvodáskorban megjelenhetnek. Ezek programszerű egyéni fejlesztése már ekkor elkezdhető, sőt fontos is, hogy elkezdődjön, mivel ez lesz az úgynevezett „alapozó” korszak. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy ebben a korban még nem szabad „elkülöníteni” a tehetségesnek látszó gyerekeket, mivel ebből sok probléma adódhat.

Kisiskolás korban is korai még a speciális osztályok alkalmazása. Ha úgy véljük, hogy tehetséges gyerekkel van dolgunk, akkor matematika, nyelv és egyéni programokkal lehet a fejlesztést megoldani.

A gimnáziumi osztályok már megfelelnek a hatékony speciális tehetségfejlesztésnek. Ez az a kor, amelyben megjelenik a speciális tehetség. Ha megtaláltuk a tehetséget speciális csoportokban kell továbbfejleszteni. Ezek jelentik konkrétan a fakultációkat, tagozatokat, speciális osztályokat, mentor-programokat. 

A tehetség kibontakoztatásában a legfontosabb állomást pedig a felsőoktatás jelenti. Hiszen az itt megszerzett végzettségük a BA-n és MA-n át a PhD-ig terjedhet. Ez határozza majd meg, hogy milyen munkát választanak és merre haladnak tovább az életben. 

Mi a tehetséggondozás célja? 

 • a tehetséges gyerek és fiatalok erős oldalának fejlesztése,
 • emelett fontos és hasonló hangsúlyt kap a gyerek gyenge oldalának fejlesztése is 
 • megfelelő „légkör” megteremtése, amihez hozzájárulnak a pedagógusok és a fejlesztő szakemberek is, hogy megteremtsék a megfelelő légkört 
 • fontos a pihenés és a feltöltődés is a gyerekek számára, ezért biztosítani kell nekik szabadidős, lazító programokat is, amelyek feltöltik vagy pihentetik őket

​Mik a tehetséggondozás módszerei?

A legáltalánosabb az, amikor tanórán kiemelkedni látszik egy tanuló és ezután specializációra vagy szakkörökre küldik, hogy bővebben foglalkozhasson az adott témával, tantárggyal. Ez persze nem elég széleskörű, hiszen a gyerek csak egy képességét, készségét tudják felfeldezni. Ezek mellett van szükség még olyan dolgokra is, mint a: 

 • speciális osztály,
 • fakultáció,
 • délutáni foglalkozások,
 • hétvégi programok,
 • nyári kurzusok,
 • mentor-program 

Merre induljunk el, ha szeretnénk igénybe venni? Milyen támogatott programok vannak?

 • Nemzeti Tehetségpont
 • Arany János Tehetséggondozó Program
 • Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége - MATEHETSZ
 • Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
 • Európai Tehetségközpont
 • Nemzeti Tehetség Program
 • Tehetségek Magyarországa
 • Magyar Géniusz Program
 • Tehetséghidak Program

Ha képezni szeretné valaki magát, merre induljon el?

Érdemes a helyi önkormányzatoknál, iskoláknál érdeklődni, vagy fekeresni a Tehetségsegítő Tanácsok közül a legközelebbit vagy a számunkra legkedvezőbbet.

A cikk megírásában is segítségünkre volt az alábbi oldal, ezt is érdemes felütni és böngészgetni, hiszen pont a tehetségek felfedezésére és segítésére hívják fel a figyelmet és adnak hozzá segítséget. 

 

Forrás: tehetseg.hu, mipszi.hu