Már 35 év felett is igénybe vehető a támogatás

20/07/03 péntek
2020 július 1-től bővült a nyelvvizsga és kreszvizsga-támogatást igénybe vehetők köre. A korábbi életkori határokat emelték, valamint a határidők területén is számos kedvező változás történt.

Nyelvvizsga

Az egyik legnagyobb változás a nyelvvizsga támogatásban, hogy most már nem jelent kizáró okot a 35. életév betöltése. A korábbi korhatárt megugrók abban az esetben jogosultak, ha csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesültek, valamint, ha a támogatást korábban még nem vették igénybe.

Fontos még, hogy a nyelvvizsga (vagy egyéb, a támogatásra jogosító dokumentum) kiállítására 2020. július 1-je után kerüljön sor.

A koronavírus miatt meghirdetett vészhelyzet végétől számított 6 hónapig azon 35 év felettiek is kaphatnak támogatást, akik a fenti kritériumoknak nem felelnek meg. Az ez után kiállított nyelvvizsgákra vagy honosításra viszont már nem jár támogatás.

Az egyesített nyelvvizsgák esetében, a korábbi szabályok szerint támogatás csak a második részvizsgára kérhető, amennyiben több mint 1 év telik el a kettő között. A módosítással lehetővé válik ezen időbeli korlát feloldása, azzal, hogy az első sikeres részvizsga teljesítését követő második részvizsga letételére a veszélyhelyzet visszavonását követő 6. hónap végéig lehetőség van.

Kreszvizsga

A Kreszvizsgánál hasonló változtatások történtek. Aki a vészhelyzet alatt töltötte be a felső korhatárul szolgáló 20. életévét, az a feloldástól számított 6 hónapig ugyanúgy jogosult a támogatásra.

Emellett itt is bővült a jogosultak köre. Aki csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, szintén jogosult lesz a támogatásra, feltéve, hogy azt korábban még nem vette igénybe.

Fontos, hogy ezek a változtatások is csak a 2020. július 1-je után letett vizsgákra érvényesek.