Ilyen csendesek a hangos fiatalok

19/01/21 hétfő
ujnemzedek.hu
Az idősebbek nem biztos, hogy egyetértenek azzal a kijelentéssel, hogy a mai fiatalok csendes generációnak számítanak, hiszen a sok fesztivál, éjszakai–, és házibuli azt bizonyítja, hogy a fiatalok igenis szeretik a hangjukat hallatni. Ám mi van akkor, ha a „csendesség” ebben az esetben egészen más magatartásformát jelöl?

Mannheim Károly – 20. századi neves szociológus – szerint a generációk közötti különbségeket az eltérő szocializációs tapasztalatok okozzák. Ezek hatásai akkor látszódnak meg igazán az egyes generációkon, ha a gyermek–, és fiatalkorra is kihatnak. A jelenlegi magyar fiatalok „csendességének” ” okát tehát szintén azokban a hatásokban kell keresni, amelyek tartósan, és intenzíven vannak jelen az életükben.

Konformitás, passzivitás, és bizonytalanság

A család, mint elsődleges szocializációs közegünk változásai hiteles képet festenek a generációnk habitusáról. A 2016-os felmérések szerint a fiatalok – a felmérésben részt vevő 15 és 29 év közötti korosztály – körülbelül 85 százalékának nincs gyermeke, 42 százalékuk pedig tartós párkapcsolattal sem rendelkezik. Ezek a számok nem csupán a korábbi évtizedekhez képest mutatnak jelentős csökkenést, de már 2012-höz képest is, ami a tendencia folytonosságát mutatja. Persze, itt azt is érdemes megjegyezni, hogy a négy év alatti csökkenés közben azoknak az aránya nőtt akik el terveznek költözni a szülői házból (59-ről 63 százalékra).

A másodlagos szocializációs közegünk alatt az iskolát, illetve a munkahelyünket jelenti. Itt a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt ugyan a fiatalok munkaerőpiacon való részvételének aránya, továbbtanulási tervekkel viszont a fiataloknak kevesebb, mint egyharmada rendelkezik.

A legnagyobb változás a harmadlagos szocializációs közegünket érinti

Ez főleg a szórakozási és szabadidős tevékenységeink változásait foglalja magába. A számok itt azt mutatják, hogy a szabadidőnket egyre inkább valamilyen képernyős tevékenységgel, az online térben töltjük. A kockázati magatartások – mint az alkoholfogyasztás, vagy a dohányzás – ugyancsak egyre gyakrabban jelennek meg körünkben. Ezzel szemben a sport 64 százalékunkat – a kötelező testnevelésórákon kívül – nem érinti. A civil aktivitásunk hasonlóan alacsony, a megkérdezettek 25 százalékának van egyáltalán kapcsolata öntevékeny szervezetekkel.


Az új csendes generáció fontosabb ismérvei
Forrás: Székely Levente (2016)*

Mi, a mai fiatalok tehát ilyen értelemben csendes generációt alkotunk, ami nem feltétlenül jó, vagy rossz következmény, viszont mindenképpen tudatosításra érdemes. Hiszen, ha ezt megértjük, azt is felismerjük, hogy helytelen következtetés, hogy az ifjúság úgy ellustult, hogy már képtelen a helyzetén változtatni. William Strauss és Neil Howe kutatók ráadásul párhuzamot fedeztek fel a jelenlegi –, illetve a második világháború előtt született nemzedék fiataljainak attitűdjei között, ami szintén azt bizonyítja, hogy a csendes generációk idővel feltekerhetik a hangerőt.

*Székely Levente (2016): Magyar Fiatalok a Kárpát-Medencében, Magyar Ifjúságkutatás 2016, 67.o.