Média és a fiatalok önképe

19/09/18 szerda
ujnemzedek.hu
Philip George Zimbardo, az egyik leghíresebb kortárs társadalomtudós. Az ő nevéhez fűződik a híres-hírhedt stanfordi börtönkísérlet, amelyben az emberi agresszió forrásait és kialakulását kutatta. Rendkívül sokat foglalkozik viselkedésmintákkal, a hétköznapi emberek attitűdváltozásaival így a témában megkerülhetetlen – bár sokat kritizált – szaktekintéllyé vált.

Nikita D. Coulombe társszerzővel közösen, 2015-ben jelentették meg a „Nincs kapcsolat – Hová lettek a férfiak” című kötetet, amelyben főleg a férfiak viselkedésével és attitűdváltozásaival foglalkoznak. Alaptézisük szerint a környezeti és technológiai változások, az apa nélküli családok magas száma, illetve az iskolarendszer hiányosságai olyan mértékű negatív befolyással bírnak az fiatalabb férfinemzedékek számára, hogy azok jelentős hányada képtelenné válik a normális társas kapcsolatok és az egészséges szexuális élet kialakítására.


Fotó: Pixabay

A két szakember többek között pellengérre állítja a videójátékokat (divatos nevén „gaming”) és a pornográfiát, mivel állításuk szerint ezek kulcsszerepet játszanak a férfitársadalom elkorcsosodásában:

„Ha közelebbről megvizsgáljuk, miért játszanak videojátékokkal és miért néznek pornót a fiatal férfiak, arra a következtetésre juthatunk, hogy e két tényező egyszerre oka és tünete a férfiak általános hanyatlásának. Kölcsönös ok-okozatiság áll fenn aközött, hogy valaki egyfolytában pornót néz, vagy túl sokat videojátékozik, és hogy társas, szexuális és motivációs nehézségei alakulnak ki; ez oda-vissza működik. A fentiek eredményeképp bezárul a szociális elszigetelődés köre.”


Fotó: Pixabay

Tehát Zimbardoék szerint a férfiak társas kapcsolatainak alakulásával erősen összefügg a túlzásba vitt gaming és pornófogyasztás. A 2016-os magyarországi ifjúságkutatás a lekérdezett adatok segítségével az állítás első felét – tehát a társas kapcsolatok hiánya és a videojáték közti összefüggést – vizsgálta meg.

Az ifjúságkutatás azonban nem támasztja alá bizonyíthatóan Zimbardo és Coulombe hipotéziseit. A felmérések szerint nem mutatható ki egyértelműen a videojáték, illetve az elmagányosodás közötti összefüggés. Ezek szerint a számítógépes (vagy mobilos, konzolos stb.) játékoknak közel sincs akkora negatív hatása a férfiakra, mint amekkorát Zimbardoék feltételeztek.

A mérés valamilyen szinten még ellent is mond a két társadalomtudós véleményének, hiszen kimutatja, hogy

a legrosszabb helyzetben éppen azok között vannak, akik lényegében semennyire nem érintkeznek a videójátékokkal.

Ez a réteg a társadalmi leszakadókból áll, akik nem rendelkeznek elég anyagi erőforrással ilyen eszközök beszerzésére.

Forrás: Magyar Fiatalok a Kárpát-Medencében