Alig reklamálunk, pedig lenne miért

16/10/19 szerda
ujnemzedek.hu
Termékek esetében elsősorban az élelmiszerekkel (67%), a cipőkkel (20%), illetve más ruházati cikkekkel (11%) kapcsolatban merül fel fogyasztói kifogás, míg a szolgáltatások körében ezt a negatív listát az internet- (45%), a telefon- (29%) és a televíziós műsorszolgáltatások (11%) vezetik – derül ki a CP Contact fogyasztóvédelmi tájékozottságot és attitűdöt felmérő kutatásából.

Bár a vásárlók kétharmada érzi magát többé-kevésbé tájékozottnak fogyasztóvédelmi kérdésekben, a reakciókat vizsgálva kitűnik, hogy a többség korántsem él a rendelkezésére álló eszközökkel: eredménytelen termékreklamáció esetén csak ötödük fordul a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, a Békéltető Testület igénybe vétele pedig továbbra is csak elvétve fordul elő.

A 800 fős, a 18-59 éves korosztály körében reprezentatív országos mintán elvégzett felmérés adatai szerint termékekkel kapcsolatban a lakosság 13 százalékának, míg a szolgáltatások területén minden tizedik embernek volt legalább egy minőségi kifogása az elmúlt egy évben.

A minőségileg kifogásolt termékek és szolgáltatások köre értelemszerűen szoros összefüggést mutat a vásárlás vagy az igénybe vétel gyakoriságával: a termékek körében az élelmiszerek, a cipők, illetve más ruházati cikkek, míg a szolgáltatások körében a telekommunikációs szolgáltatások vezetik a negatív esetek listáját.

A vásárlói reakciók megoszlása nem tükröz túlzott fogyasztói tudatosságot: a vásárlók 23-25 százaléka nem tesz semmit, ha problémája adódik. Többségük azért, mert nem akar konfliktust, mások pedig azért, mert elfogadják, hogy könnyen kerülhetnek ilyen helyzetbe.  A teljes cikket a csald.hu oldalon olvashatod.