A fiatalok és az alkohol

19/06/05 szerda
ujnemzedek.hu
Egy korábbi cikkünkben már szót ejtettünk a fiatalok dohányzási szokásairól. Jelen írásunkban megnézzük, miként alakul az újabb generációk alkoholfogyasztási trendje, és mit tudunk következtetésként levonni az ifjúságkutatás adataiból.

Egészségtelen?

Az alkoholfogyasztás megítélése jóval összetettebb, mint a dohányzásé. Rendszeres és nagy dózisú fogyasztása azonban ugyancsak fokozott egészségügyi kockázatot von maga után. A szervi megbetegedések mellett, rendszeres fogyasztása egyenesen halálhoz is vezethet. Nem véletlen, hogy

a WHO 2018-as kimutatása szerint a világon minden 20. haláleset alkoholfogyasztáshoz köthető.

A helyzet hazánkban sem alakul teljesen másképp, itthon is jelentős problémát jelent a lakosság alkoholfogyasztásának túlzott mértéke.

Fiatalok

A legutóbbi magyarországi ifjúságkutatás betekintést enged a 15 és 29 év közötti korosztály alkoholfogyasztási szokásaiba. A 2016-os tanulmány alapján kijelenthető, hogy az utóbbi évtizedekben jelentősen nőtt azon fiatalok száma, akik fogyasztanak alkoholt.

A fogyasztásgyakoriságának figyelembevételével ráadásul egyéb következtetéseket is levonhatunk a 2000 és 2016 közötti időszakból. A fiatalok alkoholfogyasztási szokásait ugyanis négy évente vizsgálták, így elég pontos képet kaphatunk annak időszakos változásairól. Nem pontosan ugyan azokat a kategóriákat használta az összes kutatás, de 4 fő csoportba be tudjuk illeszteni őket:

  • Napi rendszerességgel fogyasztók
  • Hetente legalább egyszer fogyasztók
  • Havi rendszerességgel, vagy ritkábban fogyasztók
  • Absztinensek (nem fogyasztók)

 

Látható, hogy amíg a naponta alkoholizáló fiatalok – amúgy is minimális aránya – tovább csökkent, minden más fogyasztó részaránya jelentősen, összesen mintegy 16 százalékponttal növekedett az évek alatt.

A növekedés mértékéből, illetve a gyakorisági adatokból arra következtethetünk, hogy a fogyasztók aránya az ifjúság életében végbemenő változásokat követi. Minden valószínűség szerint inkább divatjelenséggel állunk szemben, nem pedig növekvő alkoholizmussal. Tehát az emelkedés nem feltétlenül jelent hosszútávú tendenciát. Ezt az is alátámasztja, hogy a számok emelkedése korántsem lineáris. Tovább árnyalja a képet, hogy a legritkábban alkoholizáló csoport részaránya növekedett leginkább, azaz korántsem a kimondottan egészségtelenül italozók lettek egyre többen. A napi rendszerességgel fogyasztók – tehát

az abszolút alkoholistának mondható csoport – aránya szinte töretlenül zuhant a 16 év során,

ami egyértelműen pozitív eredménynek mondható.


Fotó: Pixabay

Természetesen a fiatalokat nem lehet egy homogén csoportként kezelni, hiszen egyes jellemzőik alapján jelentős eltéréseket találunk az ő közösségükben is. A férfiak például szignifikánsan többet italoznak, mint a nők, de az alacsonyabb végzettség, illetve a rosszabb anyagi körülmények is pozitív módon korrelálnak az alkoholfogyasztással. Életkor alapján az a tendencia figyelhető meg, hogy a fogyasztók aránya egészen 19-20 éves korukig meredeken növekszik, majd a húszas éveik közepéig stagnál, később pedig csökken.

Összességében tehát elmondható, hogy a fiatalok között egyre többen fogyasztanak alkoholt, azonban korántsem olyan gyakorisággal, ami vészhelyzetet jelentene. Ezzel együtt

nem szabad lebecsülni az italozás kockázatait, és érdemes időben észrevenni, ha túl gyakran nyúlunk a pohárhoz.

Forrás: independent, Global status report on alcohol and health 2014