EFOP Mentorálás

Feladatunk:

Az EFOP mentorálásnak közreműködő és segítő szervezetként feladata van minden olyan EFOP pályázatban, melyben a kiírás során nevesítésre kerül. Feladatait minden esetben a kiírásban szereplő specifikáció határozza meg, melyek a következő tevékenységek köré csoportosulnak: a pályázatok hirdetése, a lehetséges pályázók informálása, és az esetleges pályázattal, vagy annak értelmezésével kapcsolatos kérdések megválaszolása. Az EFOP mentorálás a nyertes pályázók meghatározó rendezvényeit és eseményeit, valamint a felhívásokban megjelölt egyéb adatokat begyűjti és egy átfogó informatikai rendszerben, egységes szerkezetben tárolja. Meghatározó továbbá a pályázati nyertesekkel folyamatos kapcsolattartás, valamint a vállalt tevékenységeik figyelemmel kísérése, illetve igény esetén szakmai segítségnyújtás, tanácsadás a lebonyolítás teljes időszakában.

Érintett EFOP projektek:

  • 1.2.2 - Ifjúsági programok támogatása

A pályázat témája: egyházi és civil szervezetek számára az ifjúsági korosztály közösségi aktivitását ösztönző programok megvalósítása.

  • 1.2.11 - Esély Otthon

A pályázat témája: helyi önkormányzatoknak szól, célja, hogy a vidéki fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon.

  • 1.3.5 - Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével

A pályázat témája: egyházi és civil szervezeteknek szól, célja, új kisközösségek létrehozása, meglévők fejlesztésének elősegítése, a helyi igények felszínre kerülése; az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntesség helyi szintű népszerűsítése, jó gyakorlatok felmutatása, kisközösség-mentor hálózat kialakítása.

  • 1.3.6 -  Ifjúsági kisközösségi együttműködések támogatása

A pályázat célja: regionális hálózatokkal rendelkező szövetségeknek és egyesületeknek szól, célja a hazai közösségi nevelés továbbfejlesztése, a minőségi neveléshez, cselekvő közösségi létformához való hozzáférés egyenlő esélyekkel történő biztosítása.

  • 1.3.7 - A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével

A pályázat célja: az egyházi szervezeteknek szól, célja a társadalmi esélyegyenlőség fokozása, az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés.

  • 1.3.8 - Önkéntesség személyre szabva

A pályázat témája: állami költségvetési szerveknek szól, célja a civil szervezeteknek és egyházi jogi személyeknek a fiatalok számára, a középiskolai tanulmányokat követően fél-egy év tapasztalatgyűjtésre, és hasznos állampolgári tudások megszerzésének biztosítása.

A pályázati nyertesek számára biztosított webes alapú adminisztrációs szoftverünk az efop.unp.hu címen érhető el.